top of page

Kentsel Dönüşümde Maliyetleri Kim Karşılar

Kentsel dönüşüm maliyetleri genellikle farklı kaynaklardan karşılanır. Bu kaynaklar arasında şunlar yer alabilir:

 

    Kamu Kaynakları: Kentsel dönüşüm projeleri genellikle kamu tarafından desteklenir. Devlet, yerel yönetimler veya merkezi hükümet bu projeler için finansman sağlayabilir. Vergiler ve kamu bütçesi gibi kaynaklar bu maliyetlerin karşılanmasında kullanılabilir.

 

    Özel Yatırımcılar: Bazı kentsel dönüşüm projeleri özel sektör yatırımcıları tarafından finanse edilir. Bu yatırımcılar, yeni yapılar inşa ederek veya mevcut alanları yenileyerek gelir elde etmeyi amaçlarlar.

 

    Halk Katkısı: Kentsel dönüşüm projelerinin maliyetlerinin bir kısmı, projeye katkıda bulunan yerel halk veya mülk sahipleri tarafından karşılanabilir. Bu katkılar, mülk sahiplerinin eski yapılarını yıkarak veya yenileyerek projeye katkıda bulunmalarını içerebilir.

 

    Krediler ve Finansman: Kentsel dönüşüm projeleri için kredi veya finansman sağlanabilir. Bu krediler, projenin maliyetlerini karşılamak için kullanılabilir ve daha sonra projenin gelirlerinden geri ödenebilir.

 

    Dönüşüm Gelirleri: Yeniden geliştirilen alanlardaki yeni binaların satışı veya kira gelirleri, kentsel dönüşüm projelerinin maliyetlerini karşılamak için kullanılabilir.

Kentsel Dönüşüm Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak ve Avukatımıza Ulaşmak İçin Aşağıdaki Formu Doldurunuz

Mesajınıza en kısa zamanda dönüş yapılacaktır.

bottom of page