top of page

Kentsel Dönüşümde Avukatlar Ne Yapar

Kentsel dönüşüm avukatının görevleri, kentsel dönüşüm projelerinin karmaşıklığı ve çeşitliliği göz önüne alındığında oldukça geniş bir yelpazeye yayılır. Bu kapsamda, daha fazla görev ve sorumlulukları şöyle sıralanabilir:

1.      Yasal Mevzuata Hakimiyet: Kentsel dönüşümle ilgili güncel yasal mevzuatı takip eder ve bu bilgileri müvekkillerine aktarır. Bu, projenin her aşamasında yasal uyumluluğun sağlanmasına yardımcı olur.

2.      Müzakere ve Arabuluculuk: Taraflar arasındaki anlaşmazlıklarda müzakere ve arabuluculuk rolü üstlenir. Bu, uzlaşma yoluyla çözümler bulunmasını kolaylaştırır ve dava süreçlerinin uzamasını önleyebilir.

3.      Risk Yönetimi: Kentsel dönüşüm projelerinde karşılaşılabilecek hukuki riskleri analiz eder ve bu riskleri minimize etmek için stratejiler geliştirir.

4.      İmar Planları ve Yönetmelikler: İmar planları, bölge planlaması ve yerel yönetmelikler hakkında danışmanlık yapar. Bu planların kentsel dönüşüm projelerine etkisini değerlendirir.

5.  Hak Sahipleriyle İletişim: Proje kapsamında etkilenen bireylerle ve gruplarla etkili iletişim kurar. Onların haklarını ve süreçteki rollerini anlamalarını sağlar.

6.  Emlak ve Gayrimenkul Hukuku: Emlak ve gayrimenkul hukuku konularında derinlemesine bilgi sahibi olur. Bu, arsa payı, tapu işlemleri ve mülkiyet hakları gibi konularda uzmanlık gerektirir.

7.  Yapı Denetimi ve Standartları: Yapı denetimi ve inşaat standartları hakkında bilgi sahibi olur ve bu standartların projelerde uygun şekilde uygulanmasını sağlar.

8.  Kamu ve Özel Sektör İlişkileri: Kamu kurumları, yerel yönetimler ve özel sektör temsilcileri arasında köprü görevi görür. Bu, projenin tüm tarafları arasında koordinasyon ve iş birliğini teşvik eder.

9.  Çevresel Düzenlemeler: Projelerin çevresel düzenlemelere uygunluğunu değerlendirir ve çevresel sürdürülebilirlik konularında danışmanlık yapar.

Kentsel dönüşüm avukatlarının bu geniş yetki alanı, projelerin hukuki, teknik ve sosyal boyutlarını kapsar ve projenin başarılı bir şekilde yürütülmesi için kritik bir rol oynar.

Kentsel Dönüşüm İle İlgili Daha Detaylı Bilgi Almak İsterseniz Aşağıdaki Formu Doldurabilirsiniz.

Mesajınıza en kısa zamanda dönüş yapılacaktır.

bottom of page