top of page

Kentsel Dönüşümde Mülkiyet Hakları Nasıl Korunur ?

Kentsel dönüşüm sürecinde mülkiyet haklarının korunması, Türkiye'deki mevzuat ve yargı kararlarına göre şekillenen bir süreçtir. Bu süreçte, mülkiyet hakkı ve etkili başvuru hakları, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) çerçevesinde değerlendirilmektedir. İlgili yasal düzenlemeler ve mahkeme kararları, mülkiyet haklarının korunmasını sağlamakta ve bu hakların ihlal edilmesi durumunda başvurulabilecek yollar sunmaktadır.

Kentsel dönüşüm sürecinde alınan kararlar, genellikle yapı maliklerinin 1/2 çoğunluğu ile alınır. Eğer bu oranda bir uzlaşma sağlanamazsa, devlet kamulaştırma ve yeniden yapılandırma konusunda yetkili kılınır. Azınlıkta kalan malikler, mülklerinin değer tespitine karşı iptal davası açabilirler ve riskli yapı tespitinin kesinleşmesi durumunda yıkım kararına itiraz edebilirler.

Kentsel dönüşüm sürecinin düzgün işleyişi için maliklerin bilgilendirilmesi ve sürece katılımları önemlidir. Bu, şeffaf iletişim ve demokratik bir yaklaşım gerektirir. Hak sahipleri, kentsel dönüşüm projesinin detayları ve sürecin adımları hakkında net ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilmeli, karar mekanizmalarında temsil edilmeli ve düzenli geri bildirim almalıdır.

Kentsel dönüşüm sürecinde mülkiyet haklarının korunması, sadece yasal mevzuat ve mahkeme kararları ile sınırlı değildir; aynı zamanda sürecin şeffaflığı, maliklerin bilgilendirilmesi ve katılımı ile de yakından ilişkilidir. Bu nedenle, bu süreçte yer alan herkesin haklarının korunması için dikkatli ve bilinçli bir yaklaşım benimsemek gerekmektedir.

Kentsel Dönüşüm Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak ve Avukatımıza Ulaşmak İçin Aşağıdaki Formu Doldurunuz

Mesajınıza en kısa zamanda dönüş yapılacaktır.

bottom of page