top of page

Kentsel Dönüşüm Sürecinde Ortaya Çıkabilecek Davalar

Kentsel dönüşüm sürecinde bir dizi farklı hukuki mesele ve dava türü ortaya çıkabilir. Bu davalar genellikle aşağıdaki kategorilere ayrılır:

1.      Mülkiyet Hakları ve Tazminat Davaları: Mülk sahiplerinin, kentsel dönüşüm sürecinde mülklerinin değerinin adil bir şekilde tazmin edilmesini sağlamak için açtığı davalar. Bu tür davalar, mülk değerlendirmeleri ve tazminat miktarları üzerine yoğunlaşır.

2.      İmar Planına İtiraz Davaları: Kentsel dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan imar planı değişikliklerine karşı açılan itiraz davaları. Bu tür davalar, planlama süreçlerinin yasallığı ve adilliliği üzerine odaklanır.

3.      Tahliye Davaları: Kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleşebilmesi için bazı mülklerin boşaltılması gerekebilir. Bu durumda, mülk sahipleri veya kiracılarla ilgili tahliye süreçlerinin yasalara uygun olarak yürütülmesine ilişkin davalar açılabilir.

4.      Yapı Ruhsatı ve Yapı Denetimi İle İlgili Davalar: Kentsel dönüşüm sürecinde verilen yapı ruhsatlarına veya yapı denetim süreçlerine itiraz edilen davalar. Bu tür davalar, inşaatın yasalara uygunluğu ve yapı standartlarına uyumu üzerine yoğunlaşır.

5.      Çevre ve Şehircilik Mevzuatına İlişkin Davalar: Kentsel dönüşüm projelerinin çevresel etkileri ve şehircilik mevzuatına uygunluğu ile ilgili davalar. Bu davalar, projenin çevresel sürdürülebilirlik standartlarına ve şehircilik ilkelerine uyup uymadığını sorgular.

6.      Sözleşme İhlalleri ve Anlaşmazlık Davaları: Kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yapılan sözleşmelerdeki anlaşmazlıklar ve ihlaller nedeniyle açılan davalar. Bu, yükleniciler, mülk sahipleri veya diğer taraflar arasında olabilir.

7.      Kamu İhale Kanununa İlişkin Davalar: Kentsel dönüşüm projelerindeki ihale süreçlerinin yasallığı ile ilgili davalar. Bu tür davalar, ihale süreçlerinin şeffaflığı ve adil rekabet ilkelerine uygunluğunu sorgular.

Kentsel dönüşüm süreci, çok sayıda paydaşın dahil olduğu karmaşık bir süreç olduğundan, yukarıda sıralanan dava türleri sıklıkla bir arada görülebilir. Bu süreçte, her bir dava türü, projenin farklı yönlerini ele alır ve çeşitli hukuki uzmanlıklar gerektirir.

Kentsel Dönüşüm İle İlgili Daha Detaylı Bilgi Almak İsterseniz Aşağıdaki Formu Doldurabilirsiniz.

Mesajınıza en kısa zamanda dönüş yapılacaktır.

bottom of page