top of page

Kentsel Dönüşümde İmar Planı Değişiklikleri Nasıl Yapılır

Kentsel dönüşümde imar planı değişiklikleri, yerel yönetimlerin ve ilgili kuruluşların katılımıyla gerçekleşen bir süreçtir. Bu süreç, öncelikle mevcut imar planlarının değişiklik ihtiyacının belirlenmesiyle başlar. İşte bu sürecin ana hatları

    Eşdeğer Alan Ayrılması: İmar planlarında belirli sosyal ve teknik altyapı alanları, kamu yararına uygun olarak değiştirilebilir. Ancak, bu alanların kaldırılması veya küçültülmesi durumunda, aynı hizmet etki alanı içinde eşdeğer bir alanın ayrılması zorunludur. Bu, yüzölçümü ve konum özelliklerinin korunmasını gerektirir.

    Yatırımcı Kuruluşların Görüşlerinin Alınması: İlgili yatırımcı Bakanlık veya kuruluşların görüşleri, imar planı değişiklikleri için önemlidir. Bu kuruluşların katkıları, planların daha işlevsel ve etkin olmasını sağlamak için gereklidir.

    Yetkili İdareler: Belediyeler ve İl Özel İdareleri, imar planı değişikliklerini yapmak için yetkilidir. Özellikle, imar planı ve imar planı değişikliklerinde yetki ve usul paralelliği önem taşır. Bakanlık ise, özellikle kamu yapıları ve enerji tesisleriyle ilgili plan değişikliklerini yapma yetkisine sahiptir.

Bu süreçte, yerel yönetimlerin yanı sıra vatandaşların ve ilgili diğer paydaşların katılımı ve görüşleri, planların etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasını sağlar. Ayrıca, bu süreçte hukuki usullere ve mevzuata uygun hareket etmek, imar planı değişikliklerinin başarıyla yürütülmesi için kritik önem taşır.

Kentsel Dönüşüm Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak ve Avukatımıza Ulaşmak İçin Aşağıdaki Formu Doldurunuz

Mesajınıza en kısa zamanda dönüş yapılacaktır.

bottom of page