top of page

Kentsel Dönüşümde Riskli Alan Belirleme Kriterleri Nelerdir?

Kentsel dönüşümde riskli alanların belirlenmesi, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşümü Hakkındaki Kanun kapsamında gerçekleştirilir. Bu süreçte, bir yapının riskli olarak tanımlanabilmesi için, öncelikle bu Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmiş olması gerekmektedir. Bu tespit, yapıya dair bir riskli yapı tespit raporunun hazırlanmasını ve Müdürlüğe sunulmasını gerektirir.

Riskli yapı tespiti için, özellikle deprem gibi doğal afet risklerinin yanı sıra, yapı malzemelerinin dayanıklılığı, mühendislik hizmetlerinin yeterliliği ve bina tasarımının güvenliği gibi faktörler göz önünde bulundurulur. Bu süreçte, binaların deprem tasarımı, malzeme dayanımı ve kaçak yapılar gibi unsurlar dikkate alınarak bir değerlendirme yapılır.

Ayrıca, eğer bir bina 6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapı olarak tespit edilmişse ve yıkılmışsa, yerine yapılacak yeni yapının, mevcut parsel dışında başka bir parsele yapılması ve Kanun kapsamındaki imkanlardan yararlanılması mümkündür. Bu, özellikle zeminden kaynaklanan riskler veya yapılaşma hakkının olmaması gibi durumlarda geçerli olabilir.

Riskli yapı tespitine karşı, maliklerin yürütmenin durdurulması ve iptali talebiyle dava açma hakkı da bulunmaktadır. Ancak, bir dava bulunsa bile yürütmenin durdurulması veya iptali kararı verilmediği sürece, idarece yapılan işlemlerin yürütülmesine engel oluşturmayacaktır.

Kentsel dönüşüm sürecinde riskli alanların belirlenmesi, can ve mal kaybını önlemek, sağlıklı ve güvenli yaşam alanları oluşturmak için kritik öneme sahiptir. Bu nedenle, süreçte yer alan tüm paydaşların, özellikle de yerel yönetimlerin ve vatandaşların, bu süreçte aktif bir rol oynaması ve katılım sağlaması önemlidir.

Kentsel Dönüşüm Hakkında Daha Fazla Bilgi Almak ve Avukatımıza Ulaşmak İçin Aşağıdaki Formu Doldurunuz

Mesajınıza en kısa zamanda dönüş yapılacaktır.

bottom of page