top of page

Kentsel Dönüşümde Arazi Sahipleri ve
Kiracılar Arasındaki Haklar

Kentsel dönüşüm, genellikle şehirlerdeki eski ve riskli yapıların yenilenmesi, güçlendirilmesi veya
yerlerine yeni yapıların inşa edilmesi sürecini ifade eder. Bu süreçte, arazi sahipleri ve kiracılar
arasında çeşitli haklar ve sorumluluklar bulunmaktadır. Ancak, bu haklar ve sorumluluklar ülkeden
ülkeye, hatta şehirden şehre farklılık gösterebilir. Aşağıda genel olarak kentsel dönüşümde arazi
sahipleri ve kiracılar arasındaki hakları anlatan bazı temel konular bulunmaktadır:


Arazi Sahipleri Hakları:
Mülkiyet Hakları: Arazi sahipleri, mülkiyet haklarına sahip olduklarından, kentsel dönüşüm sürecinde
bu haklarına saygı gösterilmesini beklerler.
Adil Tazminat: Eğer arazi sahibinin mülkiyeti kentsel dönüşüm kapsamında alınacaksa, adil bir
tazminat ödenmesi genellikle beklenir.
Yeniden Yerleşim Hakları: Arazi sahiplerine, mülklerini kaybettiklerinde veya boşaltmak zorunda
kaldıklarında adil bir şekilde yerleştirilmeleri için haklar tanınabilir.


Kiracı Hakları:
Adil Tazminat: Kiracılara, kiralandıkları mülkleri boşaltmak zorunda kaldıklarında adil bir tazminat
ödenmesi beklenir.
Yeniden Yerleşim Hakları: Kiracılara, kentsel dönüşüm sürecinde evlerini terk etmeleri durumunda
adil bir şekilde başka bir konut sağlanması gerekebilir.
Bilgilendirme Hakları: Kiracılara, kentsel dönüşüm süreci hakkında bilgi verilmesi ve sürecin
kendilerine etkilerini anlamaları için gerekli bilgilerin sağlanması önemlidir.


Katılım ve İşbirliği:
Toplumsal Katılım: Kentsel dönüşüm sürecinde, arazi sahipleri ve kiracıların sürece katılımı ve
görüşlerinin alınması önemlidir.
İşbirliği: Tüm taraflar arasında şeffaf bir iletişim ve işbirliği sağlanarak, sürecin daha adil ve etkili bir
şekilde yürütülmesi amaçlanır.
Kentsel dönüşüm süreçleri genellikle karmaşık olduğu için, yerel yasal düzenlemeleri ve uygulamaları
incelemek önemlidir. Bu sayede arazi sahipleri ve kiracılar, hakları konusunda daha iyi bilgi sahibi
olabilir ve gerektiğinde hukuki destek alabilirler

Bize Mesaj Gönderin,
Size Hemen Geri Dönüş Yapalım.

Mesajınıza en kısa zamanda dönüş yapılacaktır.

bottom of page