top of page

5651 Sayılı Kanun


5651 Sayılı Kanun ve İnternet Hukuku

İnternetin günlük hayatımızdaki yerinin artmasıyla, online platformlarda karşılaşılan hukuki sorunlar ve yükümlülükler de önem kazanmıştır. Türkiye'de internet ortamında yapılan yayınların düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadelede 5651 sayılı kanun, temel yasal çerçeveyi oluşturur. Bu makalede, 5651 sayılı Kanun'un temel unsurlarını ve Eyüpoğlu & Işıkgör Hukuk Bürosu'nun bu alandaki çözümlerini detaylı bir şekilde ele alacağız.

5651 Sayılı Kanun Nedir?

5651 sayılı Kanun, "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" olarak bilinir. 2007 yılında yürürlüğe giren bu kanun, internet servis sağlayıcıları ve içerik sağlayıcılarının sorumluluklarını belirler ve internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele için yasal düzenlemeler getirir. Kanunun amacı, bireylerin özel hayatlarının korunması, genel ahlak ve çocukların korunması gibi konularda internet üzerinden yapılan yayınların kontrol altına alınmasıdır.

Avukatlık ve Hukuk Bürosu Rolü

İnternet hukukunda avukatlar ve hukuk büroları, müvekkillerinin çevrimiçi faaliyetlerinin 5651 sayılı kanuna uygunluğunu sağlamak, olası hukuki riskleri değerlendirmek ve internet üzerinden doğabilecek uyuşmazlıklarda hukuki destek sağlamakla yükümlüdür. Bu alanda deneyimli avukatlar, hem bireysel kullanıcıların hem de işletmelerin kanuni haklarını koruyarak, internet üzerinden ortaya çıkabilecek olası sorunlara karşı önleyici ve koruyucu hukuki stratejiler geliştirirler.

Eyüpoğlu & Işıkgör Hukuk Bürosu Çözümleri

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, 5651 sayılı kanun kapsamında sunduğu hizmetlerle, internet hukuku alanında öne çıkan isimlerdendir. Büro, şu hizmetleri sunmaktadır:

  • Hukuki Danışmanlık: İnternet servis sağlayıcıları ve içerik sağlayıcılar için 5651 sayılı kanuna uyum konusunda danışmanlık hizmetleri verir.

  • Sorumluluk Değerlendirmesi: Müvekkillerin internet üzerindeki faaliyetlerinin kanuni sorumluluklarını analiz eder ve uyum stratejileri geliştirir.

  • Savunma ve Temsil: İnternet üzerinden yapılan yayınlarla ilgili olarak ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıklarda müvekkillerini temsil eder ve savunur.

  • Eğitim Seminerleri: 5651 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirici seminer ve eğitimler düzenler.

Bu çözümler, müvekkillerin yasal riskleri en aza indirmelerine ve çevrimiçi ortamlarda güvenli bir şekilde faaliyet göstermelerine olanak tanır.


5651 sayılı kanun, Türkiye'de internet hukukunun temel taşlarından biridir ve hem bireylerin hem de kurumların çevrimiçi faaliyetlerini düzenlerken önemli bir rol oynar. Eyüpoğlu & Işıkgör Hukuk Bürosu'nun bu alandaki derin bilgisi ve tecrübesi, müvekkillerine internet hukukuyla ilgili zorlukların üstesinden gelmede büyük bir güvence sağlar. İnternet hukukunda uzman bir destek almak, çevrimiçi ortamda karşılaşılabilecek hukuki sorunlara karşı korunmak için elzemdir.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page