top of page

775 Sayılı Gecekondu Kanunu Nedir ?775 Sayılı Gecekondu Kanunu, Türkiye'de gecekondu sorununa çözüm bulmak amacıyla 1966 yılında yürürlüğe giren ve gecekonduların kontrol altına alınmasını, düzenlenmesini ve zamanla ortadan kaldırılmasını hedefleyen bir yasal düzenlemedir. Bu kanun, hızlı şehirleşme ve kontrolsüz kırsal göç sonucu ortaya çıkan plansız yapılaşmayı düzenlemek için hazırlanmıştır. 775 sayılı Gecekondu Kanunu, Türkiye’nin kentleşme tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır ve kentsel gelişim politikalarının temelini oluşturur.


Gecekondu, genellikle imar planı dışında kalan, ruhsatsız ve plansız olarak inşa edilen, altyapı hizmetlerinden yoksun konutları ifade eder. Bu yapılar, genellikle kırsal bölgelerden şehirlere göç eden insanların, barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla inşa edilir. 775 sayılı kanun, bu yapıların kontrol altına alınmasını ve şehir planlamasına entegre edilmesini hedefler. Kanun, gecekonduların yıkılmasını, yerlerine planlı konut alanları oluşturulmasını ve bu süreçte mağdur olan vatandaşların haklarının korunmasını öngörür.


Kanunun temel amaçlarından biri, gecekondu bölgelerinin sağlıklı yaşam alanlarına dönüştürülmesidir. Bu amaçla, gecekondu alanlarına altyapı hizmetleri getirilir, sosyal donatı alanları oluşturulur ve bu bölgelerdeki konutların kalitesi artırılır. Kanun, aynı zamanda, gecekondu bölgelerinin kentsel dönüşüm projeleri kapsamında değerlendirilmesine olanak tanır. Bu sayede, gecekonduların modern konut projelerine entegre edilmesi ve şehir estetiğinin korunması hedeflenir.


775 Sayılı Gecekondu Kanunu, aynı zamanda sosyal adalet ve kentsel dönüşüm politikalarının birleştirilmesinde önemli bir rol oynar. Kanun, gecekondu sahiplerine, yıkılan konutları karşılığında yeni konutlar ya da arsa tahsis edilmesini öngörür. Bu yaklaşım, kentsel dönüşüm süreçlerinde sosyal dengenin korunmasını ve mağduriyetlerin önlenmesini amaçlar.

Ancak, kanunun uygulama sürecinde bazı zorluklar ve eleştiriler de ortaya çıkmıştır. Gecekondu sahiplerinin haklarının korunması ve yeterli konut sağlanması konusunda yaşanan sıkıntılar, kanunun etkinliğini zaman zaman sınırlamıştır. Ayrıca, hızlı şehirleşme ve sürekli artan konut talebi, gecekondu sorununun tamamen çözülmesini zorlaştırmıştır.


Sonuç olarak, 775 Sayılı Gecekondu Kanunu, Türkiye’nin kentsel dönüşüm ve şehirleşme politikalarında önemli bir yere sahiptir. Kanun, gecekondu sorununa çözümler sunarken, kentsel dönüşüm ve sosyal adaleti bir arada ele almayı hedefler. Ancak, uygulamada karşılaşılan zorluklar, bu alanda daha kapsamlı ve etkili politika ve stratejilerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulduğunu göstermektedir.

 

32 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page