top of page

Arabuluculuk Ücreti Nedir? Nasıl Hesaplanır?


Arabuluculuk Ücreti Hesaplama: Detaylı Rehber

Arabuluculuk, son yıllarda çözüm arayan taraflar arasında giderek popülerleşen bir yöntem olmuştur. Bu yazıda, "Arabuluculuk ne demek?", "Arabulucu ne yapar?" ve "Arabuluculuk ücreti nasıl hesaplanır?" gibi sorulara yanıt vererek, arabuluculuğun önemini ve işleyişini detaylandıracağız. Ayrıca, Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nun bu alandaki çözümlerine de değineceğiz.

Arabuluculuk Ne Demek?

Arabuluculuk, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların mahkeme dışı bir ortamda, tarafsız bir üçüncü kişi olan arabulucu aracılığıyla çözüme kavuşturulması sürecidir. Arabuluculuk, genellikle daha hızlı ve daha az maliyetli bir çözüm sunması nedeniyle tercih edilir.

Arabulucu Ne Yapar?

Arabulucu, taraflar arasında iletişimi kolaylaştırarak ve tarafsız kalarak, her iki tarafın da kabul edebileceği bir çözüm bulmalarına yardımcı olur. Arabulucu, çözüm önerileri sunmaz; tarafların kendi çözümlerini üretmelerine olanak sağlar.

Yapılması Zorunlu mu?

Türkiye’de bazı dava türlerinde, dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğu vardır. Bu, özellikle iş hukuku ve ticari davalarda görülen bir uygulamadır. Bu tür davalarda arabuluculuk sürecinin başlatılmaması, davanın usulden reddedilmesine neden olabilir.

Neden Yapılması Gerekir?

Arabuluculuk, tarafların kontrolünde bir çözüm süreci olduğu için çoğu zaman daha tatmin edici sonuçlar doğurur. Ayrıca, mahkemelerdeki yoğunluk nedeniyle uzun sürebilecek dava süreçlerine kıyasla daha hızlı sonuçlanır. Arabuluculuk ayrıca, taraflar arasındaki ilişkilerin daha az zarar görmesini sağlar.

Arabuluculuk Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Arabuluculuk ücreti, arabulucunun deneyimi, uyuşmazlığın konusu ve sürecin karmaşıklığı gibi faktörlere göre değişkenlik gösterebilir. Türkiye’de arabuluculuk ücretleri genellikle:

  1. Sabit Ücret: Arabuluculuk hizmeti için belirlenen tek seferlik bir ücrettir.

  2. Saat Ücreti: Arabulucunun harcadığı zaman miktarına göre hesaplanan ücrettir.

  3. Tutar Bağımlı Ücret: Uyuşmazlık konusu olan miktar üzerinden hesaplanır.

Ücretler, Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından belirlenen tarifeye göre hesaplanır ve taraflarca paylaşılır.

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu ile Arabuluculuk Sürecinde Yanınızda

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, arabuluculuk sürecinde taraflara hukuki destek sağlayarak, en iyi çözümün elde edilmesine katkıda bulunur. Bu büro, arabuluculuk sürecinin başlatılmasından, uygun arabulucunun seçimine ve nihai anlaşmanın hukuki olarak sağlam temellere oturtulmasına kadar her aşamada yanınızdadır. Arabuluculuk sürecinde karşılaşabileceğiniz her türlü hukuki sorunda profesyonel destek almanız, sürecin sağlıklı ve verimli ilerlemesini garanti altına alır.


Arabuluculuk Ücret Tarifesine göre ücret MADDE 7- (1) Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre belirlenir. (2) Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir. (3) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre isteyebilir. (4) Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, her bir uyuşmazlık bakımından, Ticari Uyuşmazlıklarda 2.500,00 TL, diğer uyuşmazlıklarda ise 2.000,00 TL ücret isteyebilir. Taraflardan birinin aynı olduğu ve bir ay içinde başvurulan en az on beş uyuşmazlık seri uyuşmazlık olarak kabul edilir. (5) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, kira tespiti ve tahliye talepli uyuşmazlıklarda ücret; tahliye talepli uyuşmazlıklarda bir yıllık kira bedeli tutarının yarısı, kira tespiti uyuşmazlıklarında tespit olunan kira bedeli farkının bir yıllık tutarı üzerinden bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir. (6) Ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar ile ticari uyuşmazlıklarda, arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuk ücreti bu Tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir. Ancak bu ücret 6.000,00 TL’den az olamaz. (7) Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, anlaşma bedeline bakılmaksızın arabuluculuk ücreti 4.000,00 TL’den az olamaz.


Arabuluculuk, taraflar arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için etkili ve verimli bir yöntemdir. Uzman bir arabulucu desteği ile, mahkemeye gitmeye gerek kalmadan, tarafların memnuniyetini sağlayacak şekilde bir uzlaşma sağlanabilir. Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, bu süreçte size gereken tüm hukuki desteği sağlayarak, haklarınızın tam olarak korunmasına yardımcı olur. Arabuluculuk ücreti hesaplaması ve süreçle ilgili diğer tüm sorularınız için Eyüpoğlu & Işıkgör ile iletişime geçebilirsiniz.


8 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page