top of page

Cürüm Ne Demek?


Cürüm Nedir? Hukuki Anlamı

Hukuki terimler arasında sıkça kullanılan "cürüm", suç ve ceza hukukunun temel kavramlarından biridir. Bu makalede, cürümün ne anlama geldiğini, hukuki bağlamını ve Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nun bu konudaki hizmetleri üzerine detaylı bilgiler sunacağız.

Cürüm Nedir?

Cürüm, hukuk dilinde genellikle ağır suçları ifade eden bir terimdir. Bu kapsamda işlenen suçlar genellikle ciddi yaptırımlar gerektiren, toplum düzenini ve bireylerin güvenliğini tehdit eden eylemlerdir.

Cürümün Hukuki Özellikleri

 • Ağır Suçlar: Cürüm, öldürme, gasp, tecavüz gibi toplum tarafından ahlaki ve yasal olarak kabul edilemez eylemleri kapsar.

 • Cezai Yaptırımlar: Cürümler için verilen cezalar, hafif suçlara kıyasla daha ağır olup uzun süreli hapis cezalarını içerebilir.

 • Kamu Düzeni: Cürüm kavramı, genellikle kamu düzenini koruma amacı taşır ve yaptırımları caydırıcıdır.

Cürüm İşlenmesi ve Hukuki Süreç

Cürüm işlendiğinde yasal süreçler şu şekilde işler:

 1. Soruşturma: Cürümle ilgili suçlamaların doğruluğunu belirlemek için resmi soruşturma başlatılır.

 2. Kovuşturma: Delillerin toplanması ve mahkemede dava açılması sürecidir.

 3. Yargılama: Suçun işlenip işlenmediğinin tespit edildiği, sanık ve mağdurun haklarının gözetildiği adli süreçtir.

 4. Cezalandırma: Suçun sabit görülmesi halinde cürüm işleyen kişiye yasalara uygun olarak ceza verilir.

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nun Cürüm Davalarındaki Rolü

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, cürüm davalarında uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur. Büronun sunduğu hizmetler şunlardır:

 • Hukuki Danışmanlık: Müvekkillere cürüm davaları hakkında detaylı bilgi ve danışmanlık sağlama.

 • Savunma Hizmetleri: Sanıkların adil bir yargılama süreci geçirmelerini sağlamak amacıyla savunma hizmetleri sunar.

 • Mağdur Hizmetleri: Cürüm mağdurlarına yasal süreçlerde rehberlik eder ve haklarını savunur.

 • Cezai Prosedür Yönetimi: Cezai sürecin her aşamasında yasal prosedürlerin doğru uygulanmasını sağlar.


Cürüm, toplum için büyük tehditler oluşturan ve ciddi yaptırımlar gerektiren suçlardır. Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, bu tür davalarda sağladığı hizmetlerle hem sanıkların hem de mağdurların haklarını korumayı amaçlar. Adil, şeffaf ve etkin bir hukuki süreç, cürüm davalarının çözümünde hayati önem taşır.

23 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page