top of page

Cebri İcra Nedir?


Cebri İcra Nedir?

Cebri icra, hukukta alacaklının, borçlunun borcunu ödememesi durumunda yasal yollarla borcunu tahsil etme sürecini ifade eder. Bu makalede, cebri icra süreçlerinin nasıl işlediğine ve bu alanda Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosunun sunduğu hizmetlere dair bilgiler sunulacaktır.

Cebri İcra Sürecinin Anlamı ve Önemi

Cebri icra, alacaklıların haklarını koruyan yasal bir süreçtir. Borçlular tarafından yerine getirilmeyen mali yükümlülükler, mahkeme kararları doğrultusunda zorla yerine getirilir. Bu süreç, alacaklıların alacaklarını güvenli ve yasal yollarla tahsil edebilmelerini sağlar.

Cebri İcra İşlemleri Nasıl Yapılır?

 1. İcra Takibi Başlatılması: Alacaklı, borçluya karşı icra müdürlüğüne başvurarak icra takibi başlatır.

 2. İcra Emri ve Tebliğ: İcra dairesi, borçluya bir ödeme emri gönderir ve borcunu belirli bir süre içinde ödemesi istenir.

 3. Ödeme Yapılmaması Durumunda İşlemler: Borçlu, belirlenen süre içerisinde borcunu ödemezse, alacaklı mülk haczi gibi yasal işlemleri başlatabilir.

 4. Haciz İşlemleri: Borçlunun mülklerine haciz konulabilir ve bu mülkler yasal yollarla satılarak borç ödenir.

 5. Satış Sonrası Tahsilat: Haczolunan malların satışından elde edilen gelir, borcun ödenmesi için kullanılır.

Cebri İcra Türleri

 • Maaş Haczi: Borçlunun maaşından belirli bir oranda kesinti yapılması.

 • Menkul Haczi: Borçlunun taşınır varlıklarına el konulması.

 • Gayrimenkul Haczi: Borçlunun gayrimenkul varlıklarına el konulması.

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, cebri icra konusunda uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur. Büro, aşağıdaki konularda müvekkillerine yardımcı olmaktadır:

 • Hukuki Danışmanlık ve Takip: İcra süreçlerinin yasalara uygun yürütülmesi için danışmanlık ve takip hizmetleri sunmak.

 • İcra Daireleri ile İlişkiler: İcra daireleri ile etkili iletişim kurarak süreçlerin hızlandırılması.

 • Haciz İşlemleri: Borçlunun mülklerine haciz konulması ve haczedilen malların yasal yollarla satışını gerçekleştirmek.

Bu hukuk bürosu, cebri icra süreçlerinde müvekkillerinin menfaatlerini korumak ve alacaklarını en etkin şekilde tahsil etmek için çalışır.


Cebri icra, alacaklıların haklarını koruma altına almak için başvurdukları zorlayıcı bir yasal süreçtir. Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu gibi tecrübeli hukuk büroları, bu sürecin yasalara uygun ve etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar. Cebri icra süreçleri, karmaşık ve zorlayıcı olabilir, ancak uygun hukuki destekle yönetildiğinde alacaklılar için etkili sonuçlar alınabilir.

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page