top of page

Doktorların Hatalı Müdahaleleri Nedeniyle Tazminat Davası Açabilir Miyim?Doktorların Hatalı Müdahaleleri Nedeniyle Tazminat Davası Açabilir Miyim?

 

Doktorların Hatalı Müdahaleleri nedeniyle tazminat davası somut olayın özelliklerine göre değişmektedir. Öncelikle doktorların haklı müdahalelerini inceleyelim.


Doktorların müdahalelerinin Hukuka Uygunluk Halleri:

Doktorlar mesleğinin getirdiği gereklilikler nedeniyle tıbbi müdahale de bulunabilirler. Örneğin bir trafik kazası oldu ve 1 kişiye tıbbi müdahale yapılması gerekiyor. Doktor bu olayda hastaya müdahale yapmak zorundadır. Hasta kaybedilir ise doktorun kasti bir hatası olmadığı için doktorun hukuki ve cezai sorumluluğu olmaz. Ancak bu müdahale de doktor müdahalede bulunmaz ise mesleğin gerekliliklerini yerine getirmediğinden ihmali davranışı sebebiyle sorumluluğu doğar. Doktorun sorumluluğunun olmayacağı diğer bir durum ise; Tıbbi müdahalenin hukuka uygunluk nedeni içermesidir. Hukukumuzda bir insana bedenen zarar vermek kasten yaralama suçunu oluşturur. Tıbbi müdahaleler kasten yaralamanın niteliklerine sahip olsalar da hekimlik mesleğinin icrası sebebiyle hukuka uygunluk sebebi içerdiği için suç değildir. Doktor hastaya yapacağı tıbbi müdahaleyi hastaya açıklamak zorundadır. Doktorların hastalarını aydınlatma yükümlülüğü vardır. Ardından hastanın tıbbi müdahaleye rızası gerekir. Bu koşulların yerine getirilmesi ise hukuka uygun tıbbi müdahale sağlanmış olur. Tıbbi müdahalede beklenmeyen ve doktorun kasıtlı bir müdahalesi olmadan doğan zararlardan doktor sorumlu değildir.


Doktorun Tıbbi Müdahaleden Sorumlu Olduğu Haller:

Somut olayda öncelikle incelenmesi gereken olayın hukuka uygunluk nedeni içermesidir. Eğer hukuka uygunluk nedeni içermiyorsa doktorun hukuki ve cezai sorumluluğundan söz edebiliriz.

Mesleğin icrası sırasında kasıtlı olarak işlenebilecek suçlar, Ötenazi de dahil olmak üzere Kasten adam öldürme (TCK mad. 448),  Kasten müessir fiil (TCK mad. 456), Çocuk düşürme–düşürtme suçları (TCK mad. 468, 469 ve 470), Kısırlaştırma ile ilgili suçlar (TCK mad. 471), , Şartlara uymadan canlı bir kimseden hasta bir kimseye organ nakli (2238 sayılı Kanun mad. 8, 15), , Deneysel amaçlı organ nakilleri (TCK m. 456) Kasten adam öldürme (TCK mad. 448), Çocuk düşürme–düşürtme suçları (TCK mad. 468, 469 ve 470) ), Kanun’a aykırı organ ve doku alma (2238 sayılı Kanun, mad. 3, 15), İntihara yardım (TCK mad. 454),Kanun’a aykırı organ ve doku alma (2238 sayılı Kanun, mad. 3, 15), Şartlarına uymadan ölüden canlıya doku nakli (2238 sayılı Kanun mad. 14, 15)

Peki hekim bu suçlardan nasıl sorumlu olur. Hekimin bilerek yaptığı zararlardan sorumludur. Kasti olarak yapmaması gereken bir müdahaleyi yapıyorsa hekim suç işlemiş olur. Örneğin düşmanlık beslediği bir hastasına kasti bir müdahaleden dolayı zarar verebilir. Veya doktor üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmediği hallerde de sorumluluğu doğar. Hastasına tedavi sürecini aydınlatması ve risklerini açıklaması gereklidir. Bunu yaparken hastanın kafasını karıştırmadan anlayabileceği dilden izah etmelidir. Eğer aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmez ise doğan zarardan kendisi sorumlu olur.


Doktor Tıbbi Müdahalede Dikkatsizliği ile Doğan Zarardan Sorumlu Mudur?

Türk Ceza Kanunu’nun 459. maddesinde “Her kim tedbirsizlik veya dikkatsizlik yahut meslek ve sanatta nizam veya acemilik, talimat ve emirlere riayetsizlik neticesi olarak bir şahsa cismen eza verecek veya sıhhatini ihlâl edecek bir zarar iras eder yahut aklî melekelerinde teşevvüş husulüne sebebiyet verirse … cezalandırılır” hükmüne yer verilmektedir. Ve yine Türk Ceza Kanunu’nun 455. maddesinde, “Tedbirsizlik veya dikkatsizlik veya meslek ve sanatta acemilik veya nizamat ve evamir ve talimata riayetsizlik ile bir kimsenin ölümüne sebebiyet veren şahıs …” cezalandırılır söylenmektedir. Kanunlarda da açıkça belirtildiği üzere doktorun tıbbi müdahalede dikkatsizliği neticesiyle doğan zarardan kendisi sorumludur. Lakin dikkatsizliği nedeniyle doğan sorumluluğun cezası ile kasıtlı olarak yaptığı yanlış müdahalelerin cezası da aynı olmamaktadır. 2 suçu aynı derecede değerlendirmek yanlıştır.


Tıbbi Müdahalenin Hatalı Olması Durumunda Ne yapmalıyım? Tazminat Davası Açabilir Miyim?

İlk olarak bahsetmemiz gereken işin cezai boyutudur. Size karşı kusurlu tıbbi müdahalede bulunulduktan sonra ilk olarak yapmanız gereken suç duyurusunda bulunmanızdır. Savcılıktan bulunacağınız suç duyurusu ile savcılık iddianameyi hazırlayacak ve dava açacaktır. Sizin maddi ve manevi kayıplarınız için ise sizin dava açmanız gerekmektedir. Maddi ve manevi kayıplarınız olan; kusurlu tıbbi müdahalenin getirdiği zarar, fazladan tıbbi müdahale gereksinimi, müdahale nedeniyle çektiğiniz acılar ve kaybettiğiniz zaman ve daha fazlası olmaktadır. Dikkat edeceğiniz diğer husus ise davanın açılacağı mahkemedir. Eğer doktor özel bir hastanede çalışıyor ise davanızı özel hastanenin merkezinin bulunduğu yerdeki veya doktorun yaşadığı yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesinde açmalısınız. Burada zamanaşımı olayın meydana geldiği tarihten itibaren 10 yıldır. Eğer doktor devlet hastanesinde çalışıyor ise zararınızın giderilmesi için devlet hastanesine başvurmalısınız. Eğer hastane gerekli sürelerde cevap vermez ise veya talebinizi reddeder ise hastanenin bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesine zararınızın giderilmesi talebi ile Tam Yargı davanızı açabilirsiniz. Buradaki zamanaşımı süreniz olayı öğrendiğiniz tarihten itibaren 1 yıl her halükârda 5 yıldır.


5 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page