top of page

Gayrimenkul Hukuku Nedir ?Gayrimenkul hukuku, arazi ve binalar gibi taşınmaz mallarla ilgili hukuki işlemleri, hakları ve yükümlülükleri düzenleyen bir hukuk dalıdır. Bu alanda öne çıkan başlıca konular arasında mülkiyet hakları, kira sözleşmeleri, ipotekler, arazi kullanım planlaması ve emlak satışları bulunur.


Mülkiyet Hakları

 • Tapu Sicili: Taşınmaz malların kaydedildiği resmi sicil. Mülkiyet, intikal, ipotek gibi hakların tescili burada yapılır.

 • Mülkiyetin Devri: Satış, miras veya hibe yoluyla mülkiyetin başka bir kişiye geçişi.

 • Kat Mülkiyeti: Apartman daireleri gibi birden fazla kişiye ait olan yapıların mülkiyet haklarını düzenler.

Kira Sözleşmeleri

 • Kira Sözleşmesi: Kiracı ile mal sahibi arasında yapılan, taşınmazın kullanım koşullarını belirleyen sözleşme.

 • Kira Bedeli ve Artışı: Kira bedelinin belirlenmesi ve zaman içinde nasıl artırılacağı.

 • Tahliye: Kiracının taşınmazı boşaltması ve hakların sona ermesi süreçleri.

İpotekler ve Finansman

 • İpotek: Bir borcun teminatı olarak taşınmazın belirli bir kısmının gösterilmesi.

 • Gayrimenkul Finansmanı: Ev kredileri, ipotek kredileri gibi taşınmaz alımını kolaylaştıran finansal ürünler.

Arsa Kullanımı ve Planlama

 • İmar Planı: Belediyeler tarafından hazırlanan, arazi kullanımını düzenleyen planlar.

 • Ruhsatlar ve İzinler: Yapı kullanma izinleri, inşaat ruhsatları gibi yasal izinler.

Gayrimenkul Satışı ve Alımı

 • Satış Sözleşmesi: Alıcı ve satıcı arasında yapılan, taşınmazın satış koşullarını belirleyen sözleşme.

 • Vergiler ve Harçlar: Emlak vergisi, tapu harcı gibi gayrimenkul satışı ve alımında ödenmesi gereken vergiler.

Gayrimenkul hukuku, hem bireylerin hem de işletmelerin günlük yaşamında önemli bir yer tutar. Bu alandaki hukuki işlemler ve düzenlemeler, toplumun düzenli ve adil bir şekilde işlemesine katkı sağlar. Bu nedenle, gayrimenkul ile ilgili işlemler yapılırken hukuki danışmanlık almak önemlidir.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page