top of page

Haciz Kaldırma Nasıl Yapılır?


Haciz Kaldırma: Adım Adım Rehber

Haciz işlemleri, borçlular için zorlayıcı ve stresli süreçler olabilir. Ancak, doğru bilgi ve profesyonel yardım ile hacizlerin kaldırılması mümkündür. Bu makalede, hacizin ne olduğunu, nasıl kaldırılacağını ve bu süreçte nasıl hareket edilmesi gerektiğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nun bu konudaki çözümlerine de değineceğiz.

Haciz Nedir?

Haciz, bir borcun ödenmemesi durumunda alacaklının, borçlunun mal varlığı üzerindeki haklarını devlet gücü kullanarak geçici olarak kontrol etmesi işlemidir. Bu işlem, alacaklının mahkeme kararı ile borçlunun mülküne, maaşına veya banka hesaplarına el koyması şeklinde gerçekleşir. Haciz işlemleri, alacaklının alacağını güvence altına almak için kullanılır.

Haciz Kaldırma Nasıl Yapılır?

Haciz kaldırma süreci, haciz altındaki mal veya hakların üzerinden haciz işleminin kaldırılması anlamına gelir. Bu süreç genellikle aşağıdaki adımları içerir:

1. Borcun Ödenmesi

Hacizin en kesin çözümü, borcun tamamının ödenmesidir. Borç ödendikten sonra, alacaklı haciz işlemini sonlandırmak zorundadır.

2. İtiraz Etme

Eğer haciz haksız yere yapıldıysa veya borç miktarı yanlış hesaplandıysa, borçlu mahkemeye haciz işlemine itiraz edebilir.

3. Yeniden Yapılandırma veya Anlaşma

Borçlu, alacaklı ile borcun yeniden yapılandırılması veya taksitlendirilmesi konusunda anlaşabilir. Bu yöntem, haciz işleminin kaldırılmasına yardımcı olabilir.

4. Avukatlık Hizmetleri

Profesyonel bir avukat, haciz işlemleri konusunda rehberlik edebilir ve yasal hakların korunmasına yardımcı olabilir.

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nun Çözümleri

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, haciz kaldırma konusunda uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur. Büro, müvekkillerine haciz işlemleriyle ilgili aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Borç miktarının doğru hesaplanmasını sağlama,

  • Haksız yere yapılan hacizlere itiraz etme,

  • Alacaklılarla yapılandırma veya taksitlendirme görüşmeleri yapma,

  • Yasal süreçte rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunma.

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, haciz işlemlerine karşı en etkili stratejileri belirleyerek müvekkillerinin haklarını korumaya yönelik profesyonel destek sağlamaktadır.


Haciz işlemleri, üzerinde haciz bulunan kişiler için zorlayıcı olabilir. Ancak, Eyüpoğlu & Işıkgör gibi deneyimli bir hukuk bürosunun desteğiyle, bu sürecin üstesinden gelmek ve mülkiyet haklarınızı korumak mümkündür. Haciz kaldırma süreci, borçların ödenmesi, itirazlar ve yasal destek ile başarıyla yönetilebilir.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page