top of page

İcra Nasıl Başlatılır?İcra, alacakların tahsil edilmesi için yasal bir süreçtir. Bu makalede, icranın ne olduğunu ve nasıl başlatılacağını ele alacağız. Ayrıca, Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nun bu konuda sunduğu hizmetler ve çözümler üzerinde duracağız.

İcra Nedir?

İcra, borçlunun borcunu ödemesi için alacaklının hukuki yollara başvurduğu bir süreçtir. İcra işlemleri, alacaklının borçluyu borcunu ödemeye zorlaması için yasal olarak tanınmış yöntemlerdir. İcra daireleri tarafından yürütülen bu süreç, borçlunun mal varlıklarına el koyma, maaşına haciz koyma gibi işlemleri içerebilir.

İcra Nasıl Başlatılır?

İcra sürecini başlatmak için izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

1. Alacaklı Belgesi

İcra sürecinin başlatılabilmesi için alacaklının, borcun varlığını ve miktarını kanıtlayan resmi bir belgeye sahip olması gerekir. Bu genellikle bir mahkeme kararı, çek, senet veya noter onaylı bir borç senedi olabilir.

2. İcra Dairesine Başvuru

Alacaklı, borç miktarı ve alacaklı bilgileriyle birlikte ilgili icra dairesine başvuruda bulunur.

3. İcra Takibinin Başlatılması

İcra dairesi, borçluya bir ödeme emri gönderir. Borçlu, bu emri aldıktan sonra borcunu ödeme veya itiraz etme hakkına sahiptir.

4. İtiraz Süreci

Borçlu, ödeme emrine itiraz edebilir. İtiraz, icra sürecini durdurur ve alacaklı ile borçlu arasında bir dava sürecinin başlamasına neden olabilir.

5. İcra İşlemleri

İtiraz edilmemesi veya itirazın reddedilmesi durumunda, icra dairesi borçlunun mal varlığına haciz koyarak alacağın tahsilatını gerçekleştirir.

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nun İcra İşlemleri Çözümleri

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, icra işlemleri konusunda kapsamlı hizmetler sunar. Büronun sunduğu çözümler şunlardır:

  • Hukuki Danışmanlık: İcra sürecini başlatma konusunda alacaklılara hukuki danışmanlık sağlama.

  • Dava Takibi: İtirazlar ve dava süreçlerinde müvekkilleri temsil etme.

  • Mülk Yönetimi: Haczedilen malların yönetimi ve satışı konusunda destek sunma.

Bu hizmetler, müvekkillerin haklarının korunmasına ve alacaklarının hızlı ve etkin bir şekilde tahsil edilmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.


İcra süreci, alacakların tahsil edilmesi için önemli bir hukuki yol sunar. Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu gibi deneyimli bir hukuk bürosunun desteği ile, bu süreçler daha az karmaşık ve daha verimli hale getirilebilir. Profesyonel yardım, alacaklıların haklarının korunması ve icra süreçlerinin başarıyla yönetilmesi için kritik öneme sahiptir.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires

Noté 0 étoile sur 5.
Pas encore de note

Ajouter une note
bottom of page