top of page

Kamulaştırma Nedir?


Kamulaştırma: Temel Bilgiler ve Hukuki Süreçler

Kamulaştırma, devletin veya yetkilendirilmiş kurumların, kamu yararı gözetilerek özel mülkiyeti kamusal amaçlar için kullanma hakkını elde etmesi sürecidir. Bu süreç, genellikle büyük altyapı projeleri, kamu hizmetleri veya sosyal fayda sağlayacak diğer girişimler için gerçekleştirilir. Bu makalede, kamulaştırma sürecinin nedenleri, nasıl yapıldığı ve bu süreçte Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nun sağladığı hukuki çözümler ele alınacaktır.

Kamulaştırma Nedir?

Kamulaştırma, devletin özel mülkiyeti, genellikle tazminat ödeyerek, kamu yararını sağlamak amacıyla devralması işlemidir. Bu işlem, Anayasa ve ilgili yasalar çerçevesinde gerçekleştirilir ve mülkiyet haklarının kamu yararı için dengeli bir şekilde kullanılmasını amaçlar.

Kamulaştırma Neden Yapılır?

  • Altyapı Projeleri: Yollar, köprüler, hastaneler ve okullar gibi kamu hizmetleri için gerekli olan altyapıların inşası.

  • Kentsel Dönüşüm: Deprem riski taşıyan bölgelerdeki yapıların yenilenmesi veya tarihi alanların korunması.

  • Çevresel Projeler: Barajlar veya su arıtma tesisleri gibi çevresel sürdürülebilirlik projeleri.

  • Sosyal Hizmetler: Halka açık parklar, spor alanları ve diğer sosyal tesislerin kurulması.

Bu süreçler, genellikle geniş çapta toplumsal yararlar sağlar ve bölgesel kalkınmayı destekler.

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nun Kamulaştırma Çözümleri

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, kamulaştırma süreçlerinde mülk sahiplerine ve işletmelere hukuki destek sağlar. Bu destek; kamulaştırma kararlarının yasallığının değerlendirilmesi, tazminat miktarlarının adil bir şekilde belirlenmesi için yapılan müzakereler ve gerektiğinde yargı yoluyla hak arayışını içerir. Büro, müvekkillerinin haklarını koruyarak, kamulaştırma işlemlerinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlar.


Kamulaştırma, özel mülkiyetin kamu yararı için devlet tarafından kullanılmasını sağlayan kritik bir süreçtir. Bu süreç, genel olarak toplumun genelini ilgilendiren projelerde uygulanır. Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu gibi deneyimli hukuk büroları, bu süreçte mülk sahiplerinin haklarını korumak ve adil tazminat sağlamak için önemli bir role sahiptir.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page