top of page

Kentsel Rehabilitasyon Nedir ?Kentsel rehabilitasyon, genellikle kentsel dönüşüm olarak da adlandırılan bir kentsel planlama stratejisidir. Bu kavram, genellikle yaşlanmış, bozulmuş veya ekonomik olarak gerilemiş kentsel alanların yeniden canlandırılmasını ve iyileştirilmesini amaçlar. Kentsel rehabilitasyon projeleri, genellikle altyapıyı güçlendirmek, çevresel sürdürülebilirliği artırmak, yaşam kalitesini yükseltmek ve kentsel estetiği iyileştirmek gibi hedeflere odaklanır.


Bu tür projeler, genellikle eski endüstriyel bölgeler, tarihi şehir merkezleri veya metropol alanlardaki kentsel boşlukları içerebilir. Kentsel rehabilitasyon, sadece fiziksel iyileştirmeleri değil, aynı zamanda sosyal ve ekonomik kalkınmayı da içerir. Bu bağlamda, yerel halkın katılımı, kültürel mirasın korunması ve ekonomik canlanma gibi faktörler kentsel rehabilitasyon projelerinde önemli bir rol oynar.


Kentsel rehabilitasyonun başlıca avantajları arasında şunlar yer alır: yaşam alanlarının modernizasyonu, altyapının güçlendirilmesi, iş imkanlarının artması, yeşil alanların oluşturulması ve genel yaşam kalitesinin artırılması. Ancak, bu projelerin başarılı bir şekilde uygulanması için finansal destek, etkili planlama ve toplumsal uzlaşı önemlidir.

Sonuç olarak, kentsel rehabilitasyon, kentsel alanlarda sürdürülebilir bir gelişme hedefleyen kapsamlı bir planlama ve uygulama sürecini ifade eder. Bu strateji, hem mevcut nesillerin hem de gelecek nesillerin kent yaşamından en iyi şekilde yararlanmalarını sağlamak için kullanılır.

35 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page