top of page

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak


Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak: Suç Tanımı ve Cezaları

Günümüzde kişisel verilerin korunması, hem bireylerin gizliliği hem de hukuki yükümlülükler açısından büyük önem taşımaktadır. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya yayılması ciddi suçlar arasında yer almakta ve bu suçların cezaları kanunlarla belirlenmiştir. Bu makalede, bu suçun tanımını, cezai sonuçlarını ve Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nun bu konuda sunduğu hizmetlere değineceğiz.

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek veya Yaymak Suçu Nedir?

Suçun Tanımı

 • Kişisel Verilerin Ele Geçirilmesi: Bireyin onayı olmadan veya yasal bir temele dayanmaksızın kişisel verilerinin toplanması, kaydedilmesi veya saklanması.

 • Verilerin Yayılması: Kişisel verilerin, veri sahibinin rızası dışında üçüncü şahıslarla paylaşılması veya kamuoyuna açıklanması.

Yasa ve Düzenlemeler

 • Kanuni Yükümlülükler: Türkiye’de 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili diğer yasal düzenlemeler, kişisel verilerin korunmasını sağlamak üzere belirlenmiş kriterler ve yükümlülükler içerir.

 • Suçun Kapsamı: Bu kanun, kişisel verilerin izinsiz işlenmesi, saklanması ve yayılmasını açıkça yasaklar.

Bu Suça Uygulanan Cezalar Nedir?

Ceza Yargısı

 • Hapis Cezası: Kişisel verilerin izinsiz ele geçirilmesi ve yayılması, KVKK tarafından belirli hapis cezalarıyla yaptırıma bağlanmıştır. Bu cezalar suçun niteliğine göre değişiklik gösterebilir.

 • Adli Para Cezası: Suçun özelliklerine bağlı olarak, failler ayrıca adli para cezaları ile de karşı karşıya kalabilirler.

Maddi ve Manevi Tazminat

 • Maddi Tazminat: Mağdurlar, maruz kaldıkları maddi zararlar için tazminat talep edebilir.

 • Manevi Tazminat: Kişisel verilerin izinsiz kullanımı sonucu yaşanan manevi zararlar için de tazminat hakkı bulunmaktadır.

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nun Çözümleri

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, kişisel verilerin korunması alanında uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur. Büro, bu suçlarla ilgili olarak aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

 • Hukuki Danışmanlık: Müvekkillerine, kişisel verilerin korunması konusunda yasal yükümlülükler ve haklar hakkında bilgi verir.

 • Savunma ve Temsil: Veri ihlalleri ve kişisel verilerin izinsiz kullanımıyla ilgili davalarda müvekkilleri savunur ve temsil eder.

 • Tazminat Davaları: Mağdurlar adına maddi ve manevi tazminat davalarını yürütür.


Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi veya yayılması ciddi bir suçtur ve bu tür eylemler, yasalarla sıkı bir şekilde düzenlenmiştir. Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, bu konuda uzmanlık sahibi olup, mağdurların haklarının korunması ve gerektiğinde tazminatlarının sağlanması konusunda etkili hizmetler sunar.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page