top of page

Kira Artış İhtarnamesi Ne zaman Çekilir?


Kira Artış İhtarnamesi: Ne Zaman ve Nasıl Çekilir?

Kiraya verenler ve kiracılar arasında sıklıkla gündeme gelen konulardan biri de kira artışıdır. Kira artışının hukuka uygun yapılması için belirli prosedürlerin izlenmesi gerekmektedir. Bu makalede, kira artış ihtarnamesinin ne zaman çekileceği, sürecin nasıl işlediği ve Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nun bu konuda sunduğu hizmetler üzerine yoğunlaşacağız.

Kira Artış İhtarnamesi Nedir?

Kira artış ihtarnamesi, kiraya verenin kiracıya, kira bedelinin artırılacağını ve yeni kira bedelinin ne kadar olacağını resmi olarak bildirdiği yazılı bir belgedir. Bu belge, kira sözleşmesinin şartlarına ve yerel yasalara uygun olarak hazırlanmalı ve kiracıya tebliğ edilmelidir.

Kira Artış İhtarnamesinin Önemi

  • Yasal Uygunluk: Kira artışının yasal sınırlar içinde yapılmasını sağlar.

  • Bilgilendirme: Kiracıyı önceden bilgilendirerek, herhangi bir anlaşmazlığı önlemeye yardımcı olur.

  • Dokümantasyon: İhtarnamenin kayıtlı olması, olası yasal süreçlerde kanıt olarak kullanılabilir.

Kira Artış İhtarnamesi Ne Zaman Çekilir?

Kira artış ihtarnamesinin zamanlaması, sözleşme şartlarına ve yerel yasalara göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak bazı standart zamanlamalar şunlardır:

1. Sözleşme Yenileme Dönemi

Kira artışı genellikle kira sözleşmesinin yenileneceği dönemde yapılır. Kiraya veren, sözleşmenin yenilenmesinden en az 30 gün önce kiracıya ihtarnamayı göndermelidir.

2. Yıllık Artış Zamanı

Eğer kira sözleşmesi belirli bir yıllık artış öngörüyorsa, bu artışın uygulanacağı tarih öncesinde ihtarnamenin gönderilmesi gerekir.

3. Piyasa Koşullarının Değişmesi

Bölgesel piyasa koşullarına bağlı olarak kira bedellerinde olağanüstü bir değişiklik olması durumunda, kiraya veren durumu değerlendirip gerekli gördüğü zaman ihtarnamayı çekebilir.

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nun Kira Artış İhtarnamesi Çözümleri

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, kira artış süreçlerinde kiraya verenlere ve kiracılara hukuki destek sağlar. Büronun sunduğu hizmetler şunları içerir:

  • Hukuki Danışmanlık: Kira artışı konusunda yasal mevzuata uygun danışmanlık hizmeti.

  • İhtarnamenin Hazırlanması: Kira artışı için gerekli ihtarnamenin yasalara uygun olarak hazırlanması.

  • Tebliğ ve Takip: İhtarnamenin kiracıya usulüne uygun bir şekilde tebliğ edilmesi ve sürecin takibi.


Kira artış ihtarnamesi, kiraya veren ve kiracı arasındaki ilişkilerde önemli bir rol oynar. Bu süreç, her iki tarafın da haklarının korunmasına yardımcı olurken, kira artışının adil ve yasalara uygun bir şekilde yapılmasını sağlar. Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, bu süreçte yasal rehberlik ve destek sağlayarak, müvekkillerinin menfaatlerini en iyi şekilde korur.

14 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page