top of page

Kurumsal İcra Takibi Nedir? Nasıl Yapılır?


icra

Kurumsal İcra Takibi, ticari alacakların tahsili için önemli bir süreçtir. Bu süreçte, alacağınızı yasal yollardan tahsil etme imkanınız olur. Kurumsal İcra Takibi, borçlunun takibini yaparak alacağınızı yasal bir şekilde tahsil etmenizi sağlar. Bu süreçte dikkat etmeniz gereken belirli aşamalar ve belgeler bulunmaktadır. Ayrıca Kurumsal İcra Takibi'nin avantajları ve süresi konusunda da bilgi sahibi olmanız önemlidir. Bu yazıda, Kurumsal İcra Takibi ile ilgili detayları bulabilirsiniz. Kurumsal İcra Takibi sürecinin nasıl işlediğini, hangi belgelerin gerektiğini ve dikkat edilmesi gereken noktaları öğrenebilirsiniz. Kurumsal İcra Takibi'nin önemli aşamalarını ve sonrasında yapmanız gerekenleri de bulabilirsiniz.

Kurumsal İcra Takibi Nedir?

Kurumsal İcra Takibi, bir şirketin alacaklarını tahsil etmek amacıyla yasal yollara başvurarak borçlu kişi ya da şirket üzerinde uygulanan bir takip sürecidir. Bu süreç, alacaklının haklarını korumasına ve borçlunun ödeme yükümlülüğünü yerine getirmesine yardımcı olur.

Kurumsal İcra Takibi, hukuki bir süreç olup borçlunun mal varlığı üzerindeki haciz işlemlerini de kapsayabilir. Bu süreç, genellikle şu aşamalardan oluşur:

 • Alacaklının talebiyle başlatılan takip süreci

 • Borçlunun durumunun incelenmesi

 • Yasal bildirimlerin yapılması

 • Haciz işlemlerinin gerçekleştirilmesi

Bu süreç, alacaklı şirketlerin alacaklarını tahsil etmelerine yardımcı olurken aynı zamanda borçlu şirketin ödeme düzenini sağlamasına da olanak sağlar. Kurumsal İcra Takibi, alacak tahsili konusunda etkili bir yasal araç olup şirketlerin mali açıdan güçlenmesine katkıda bulunur.

Kurumsal İcra Takibi, alacak tahsilatında hukuki süreçlerin yönetilmesi ve borçlunun ödeme planına uyum sağlamasında önemli bir rol oynar. Bu sürecin detayları, işletmelerin ihtiyaçlarına ve tercih ettikleri hukuki danışmanlık hizmetlerine göre farklılık gösterebilir. Kurumsal İcra Takibi, işletmelerin alacak yönetimi stratejilerinde önemli bir adımı temsil eder.

Kurumsal İcra Takibi Avantajları

Kurumsal İcra Takibi, birçok avantajı beraberinde getirmektedir. İşletmeler için finansal risklerin en aza indirilmesi ve alacakların tahsilatının sağlanması konusunda oldukça önemli bir adımdır. İşte Kurumsal İcra Takibi'nin sağladığı avantajlar:

Finansal Güvenlik: Kurumsal İcra Takibi, işletmenin finansal güvenliğini artırır. Alacaklı olduğunuz kişi veya kurumun ödeme yapmaması durumunda yasal süreç başlatılarak alacağınızı tahsil etmeniz sağlanır.

Zaman ve Kaynak Tasarrufu: İcra takibi süreci, alacağınızı tahsil etmek için harcadığınız zaman ve kaynakları minimize eder. Bu süreç sayesinde alacaklarınızı tahsil etmek için uğraşmanıza gerek kalmaz, böylece işletmenizin diğer alanlarına odaklanabilirsiniz.

Hukuki Koruma: Kurumsal İcra Takibi, alacaklarınızı yasal yollardan tahsil etmenizi sağlar. Böylece hukuksal süreçlerde haklarınızı koruyabilirsiniz.

Müşteri İlişkileri: İcra takibi, alacaklı olduğunuz müşteri veya iş ortağı ile ilişkilerinizi zora sokmadan alacaklarınızı tahsil etmenizi sağlar. Böylece iş ilişkilerinizi koruyabilirsiniz.

Bu avantajların yanı sıra, Kurumsal İcra Takibi sayesinde işletmenizin mali tablosu da olumlu yönde etkilenir. Kurumsal İcra Takibi'nin getirdiği bu avantajlar, işletmelerin mali açıdan daha sağlam temellere oturmasını sağlar.

Kurumsal İcra Takibi Süreci

Kurumsal İcra Takibi süreci, alacaklı bir şirketin borçlu bir şahıs veya kurumdan alacağını yasal yollardan tahsil etme sürecidir. Bu süreç, belirli adımların takip edilmesi ve yasal prosedürlerin yerine getirilmesi ile ilerler. İşte Kurumsal İcra Takibi sürecinin genel adımları:

 • Alacaklının Talebi: Alacaklının, borçludan alacağını tahsil etmek için icra takibi başlatma hakkı vardır. Alacaklının bu talebi doğrultusunda icra takibi başlatılır.

 • Ön İşlemler: İcra takibi başlatılmadan önce alacaklının, borçluya karşı yapmış olduğu ödeme ihtarı gibi ön işlemler bulunmaktadır.

 • İcra Dosyasının Oluşturulması: İcra takibi için gerekli belgelerin toplanması ve icra dosyasının oluşturulması aşamasıdır.

 • İcra Takibi Başlatma: İcra dosyasının ilgili icra dairesine sunulması ve icra takibinin resmi olarak başlatılması aşamasıdır.

 • Borçlunun Cevap Verme Hakkı: Borçlu, icra takibi sürecinde kendisini savunma hakkına sahiptir ve bu süreçte icra dosyasına itiraz edebilir.

 • Tahsilat Aşaması: İcra takibi sonucunda alacağın tahsili için gerekli olan icra yoluyla haciz işlemleri gerçekleştirilir.

 • Sonuçlandırma: Alacağın tamamen tahsil edilmesi veya icra takibinin sonuçlandırılmasıyla süreç tamamlanır.

Bu süreçte, Kurumsal İcra Takibi uzmanlarından destek almak, adımların doğru bir şekilde takip edilmesi ve hukuki süreçlerin eksiksiz yerine getirilmesi açısından önemlidir. Kurumsal İcra Takibi, alacaklının haklarını koruması ve alacağını yasal yollardan tahsil etmesi için etkili bir yöntemdir.

Kurumsal İcra Takibi İçin Gereken Belgeler

Kurumsal İcra Takibi sürecinde gereken belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması oldukça önemlidir. Bu belgeler, takibin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi ve hukuki sürecin takip edilebilmesi için gereklidir. İşte Kurumsal İcra Takibi için gerekli belgeler:

Alacaklının Kimlik ve İletişim Bilgileri:

 • Alacaklının TC kimlik numarası, iletişim bilgileri ve varsa şirket bilgileri bu belgeler arasında yer almalıdır.

Borçlunun Kimlik ve Adres Bilgileri:

 • Borçlunun TC kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgileri belgeler arasında bulunmalıdır.

Alacak- Borç İlişkisini Gösteren Belgeler:

 • Sözleşme, fatura, senet, çek gibi alacak-borç ilişkisini gösteren belgeler de dosyaya eklenmelidir.

İcra İşlemleri için Gerekli Belge ve Evraklar:

 • İcra takibi için gerekli olan vekaletname, alacaklı vekilinin kimlik ve iletişim bilgilerini içeren belgeler de hazır olmalıdır.

Alacağın İspatı İçin Delil Niteliğinde Belgeler:

 • Alacağın varlığını ispatlayan, örneğin mal teslim tutanakları, hizmet faturaları, ödeme emirleri gibi belgeler de dosyada bulunmalıdır.

Kurumsal İcra Takibi'nin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için yukarıda belirtilen belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Ayrıca, profesyonel bir hukuk bürosundan destek almak, belgelerin eksiksiz ve hukuka uygun bir şekilde hazırlanmasını sağlayacaktır. Bu sayede icra takibi süreci daha verimli ve etkili bir şekilde sonuçlanacaktır.

Kurumsal İcra Takibi Ücretlendirme

Kurumsal İcra Takibi işlemlerinde ücretlendirme, genellikle hukuk bürosu ya da icra takibi hizmeti veren kuruluşlar tarafından belirlenir. Kurumsal İcra Takibi ücretleri, danışmanlık hizmetleri, yargılama giderleri ve diğer masrafları kapsar. Ücretlendirme genellikle dosyanın durumuna, takibin karmaşıklığına, alacağın tutarına ve hizmet alınan kuruluşun politikasına bağlı olarak belirlenir.

Kurumsal İcra Takibi ücretlendirme sürecinde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır:

 • Hizmet alınacak kuruluşun ücretlendirme politikalarını önceden araştırmak faydalı olacaktır.

 • Hizmet alınacak kuruluşun sağlayacağı hizmetlerin detayları ve buna bağlı olarak ücretlendirme konusunda net bir anlaşma yapılmalıdır.

 • Belgelerin toplanması, takip süreci, yasal süreç ve benzeri aşamaların ücretlendirilmesi konusunda detaylı bilgi alınmalıdır.

Karşılaştırmalı tablolar kullanarak farklı kuruluşların ücretlendirme politikalarını karşılaştırmak, hangi kuruluşun hizmetlerinin maliyet ve kalite açısından daha avantajlı olduğunu belirlemekte yardımcı olabilir. Kurumsal İcra Takibi, doğru bir ücretlendirme politikasıyla şirketlerin alacaklarını korumalarına ve yasal süreçlerini etkin bir şekilde yönetmelerine olanak tanır.

Kurumsal İcra Takibi Aşamaları

Kurumsal İcra Takibi süreci, belirli aşamalardan oluşur. Bu aşamaların doğru ve titizlikle takip edilmesi, kurumun alacaklarını tahsil etme sürecini hızlandırabilir ve daha etkili hale getirebilir.

İşte Kurumsal İcra Takibi aşamaları:

Alacaklı İle İletişim Kurma: Kurumsal İcra Takibi süreci, alacaklı ile iletişim kurulmasıyla başlar. Alacaklı, borçlunun kimlik ve iletişim bilgilerini doğrulamalı ve alacak miktarını belirlemelidir.

İhtarname Gönderme: Alacaklının avukatı, borçluya noter aracılığıyla ihtarname gönderir. İhtarname ile borçluya ödeme yapması için belirli bir süre verilir.

Takip Süreci: Borçlu, ihtarnameyi aldıktan sonra belirli bir süre içerisinde ödeme yapmazsa, alacaklı avukatı icra takibi için gerekli belgeleri hazırlar ve mahkemeye başvurur. Bu süreçte yasal prosedürlerin takip edilmesi büyük önem taşır.

İcra Takibi ve Tahsilat: Mahkeme kararına istinaden icra memurları tarafından borçlunun malvarlığına haciz konulur ve alacak tahsil edilir.

Tahsilat Sonrası İşlemler: Alacak tahsil edildikten sonra, icra takibi süreci sonlanır. Alacaklı, borçludan tahsil edilen tutarın detaylı bir raporunu alır ve süreç tamamlanmış olur.

Bu aşamaların her biri, Kurumsal İcra Takibi sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için titizlikle takip edilmesi gereken adımlardır.

Kurumsal İcra Takibi Süresi

Kurumsal İcra Takibi süreci, genellikle davanın dosyalandığı tarihten itibaren başlar ve davalının itiraz etmemesi durumunda yaklaşık olarak 6 ila 24 ay arasında sonuçlanabilir. Bu süreç, davadaki delil durumu, davanın karmaşıklığı ve davalının tutumu gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. İcra takibi süresince dava dosyasının incelenmesi, davalının cevap verme süresi, duruşma tarihlerinin belirlenmesi gibi adımların tamamlanması gerekmektedir.

Karşılaştırmalı Süre Tablosu

Aşağıda, genellikle karşılaşılan durumlara göre kurumsal icra takibi sürelerinin karşılaştırmalı bir tablosu bulunmaktadır:

Durum

İcra Takibi Süresi

İtirazsız Tamamlanması Durumu

6 - 12 Ay

Davalının İtiraz Etmesi Durumu

12 - 24 Ay

Karmaşık ve Uzun Süren Davalar

18 - 24 Ay

Önemli Noktalar

Kurumsal İcra Takibi süresi, davanın karmaşıklığına, davalının tutumuna ve delil durumuna bağlı olarak değişebilir. Bu süreçte dava dosyasının detaylı incelenmesi, karşı tarafın cevap süreleri ve duruşma tarihleri göz önünde bulundurularak takip edilmelidir. Bu sürecin yönetimi için uzman bir hukuk danışmanının desteği alınması, sürecin daha verimli ve başarılı bir şekilde sonuçlanmasını sağlayacaktır.

Kurumsal İcra Takibi Sonrası Yapılması Gerekenler

Kurumsal İcra Takibi sonrasında atılması gereken adımlar, alacaklı ve borçlu taraf için önemlidir. İşte, Kurumsal İcra Takibi sonrası yapılması gerekenler:

Borçlunun Durumunu Değerlendirin: İcra takibi sonucunda borçlu tarafın durumunu değerlendirmek önemlidir. Borçlu, borcunu ödeyebilecek durumdaysa, uzlaşma yollarına başvurulabilir.

Uzlaşma Yollarını Değerlendirin: Borçluyla anlaşma yoluna gidilebilir. Taksitlendirme veya indirim gibi seçenekler masaya yatırılmalıdır.

Tahsilat Sürecini Planlayın: Alacağınızı tahsil etmek için bir plan yapmak, icra takibinin ardından oldukça önemlidir. Bu süreçte profesyonel yardım almak, tahsilatı hızlandırabilir.

Belgeleri İnceleyin: İcra takibi sürecinde üretilen belgeleri dikkatlice incelemek, sonraki adımları belirlemede yardımcı olacaktır.

Hukuki Haklarınızı Koruyun: Alacaklı olarak, hukuki haklarınızı korumak için gerekli adımları atmak önemlidir.

Kurumsal İcra Takibi sürecinin sonrasında bu adımları takip etmek, alacaklı ve borçlu tarafın haklarını korumasına ve durumu yönetmesine yardımcı olacaktır. Bu süreçte uzman bir hukuk danışmanından destek almak da önemlidir.

Kurumsal İcra Takibi ve Hukuki Süreç

Kurumsal İcra Takibi sürecinin hukuki yönleri, alacaklı ve borçlu arasındaki hukuki ilişkileri de kapsamaktadır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır:

 • Hukuki Uzmanlık: Kurumsal İcra Takibi, hukuki süreçleri içerdiği için bu alanda uzmanlaşmış bir hukuk bürosu veya avukat desteği almak önemlidir. Doğru hukuki adımların atılması, sürecin verimli ve etkili bir şekilde ilerlemesi için gereklidir.

 • Alacaklı Hakları ve Borçlu Hakları: Hukuki süreçte, alacaklı ve borçlunun hakları dikkate alınmalıdır. Hukuki süreç, tarafların haklarını koruyan adil bir zeminde ilerlemelidir.

 • Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümü: İcra takibi sürecinde ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıkların çözümü, hukuki sürecin adil bir şekilde ilerlemesi için önemlidir. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların hukuki çerçevede çözülmesi, sürecin daha sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.

 • Hukuki Sürecin Takibi: İcra takibi sırasında, hukuki sürecin düzenli olarak takip edilmesi ve gerekli hukuki adımların zamanında atılması gerekmektedir. Bu noktada, uzman bir hukuk bürosu veya avukatın desteği, sürecin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Kurumsal İcra Takibi sürecinde hukuki süreçlerin doğru şekilde yürütülmesi, tarafların haklarının korunması ve adil bir zeminde ilerlemesi, başarılı bir sonuca ulaşılması için önemlidir. Bu sebeple, hukuki süreçlerin profesyonel bir destekle yürütülmesi, kurumsal icra takibinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Kurumsal İcra Takibi Yapacaklar İçin Tavsiyeler

Kurumsal İcra Takibi sürecinde yerine getirilmesi gereken bazı önemli adımlar bulunmaktadır. Bu adımları takip ederek, işletmenizin alacaklarını etkin bir şekilde takip edebilir ve sahip olduğunuz haklarınızı koruyabilirsiniz. İşte Kurumsal İcra Takibi yapacaklar için bazı tavsiyeler:

Hukuki Danışmanlık Alın: Kurumsal İcra Takibi sürecinde hukuki konularda bilgi sahibi olmanız önemlidir. Bu nedenle, bir hukuk danışmanından destek almak, süreci daha etkili bir şekilde yürütmenize yardımcı olacaktır.

Alacaklı Haklarını Öğrenin: Kurumsal İcra Takibi öncesi, alacaklı olarak sahip olduğunuz hakları ve bu hakları nasıl koruyabileceğinizi öğrenmek önemlidir. Bu, süreci daha kontrollü bir şekilde yönetmenize yardımcı olacaktır.

İcra Takibi Masraflarını Belirleyin: İcra takibi sürecinde karşılaşabileceğiniz masrafları önceden belirlemek ve bu masrafları göz önünde bulundurarak bir bütçe oluşturmak, süreci daha planlı bir şekilde yürütmenizi sağlayacaktır.

Uzlaşmaya Açık Olun: Borçlunun uzlaşma teklifini değerlendirmek, uzun ve maliyetli hukuki süreçlerden kaçınmanıza yardımcı olabilir. Uzlaşma, alacağınızı kısa sürede tahsil etmenin pratik bir yolu olabilir.

Bu tavsiyeleri dikkate alarak, Kurumsal İcra Takibi sürecini daha etkili ve kontrollü bir şekilde yönetebilirsiniz. Unutmayın, her durumda profesyonel bir hukuk danışmanından destek almak önemlidir.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page