top of page

Mahsup Ne Demek?


Mahsup Ne Demek?

Mahsup, borçlar hukukunda sıklıkla karşılaşılan ve borçların karşılıklı olarak kapatılmasını ifade eden bir terimdir. Bu kavram, iki taraf arasında mevcut olan ve nitelikleri itibariyle birbirine denk düşen borçların karşılıklı olarak sonlandırılmasını sağlar. Mahsup, ekonomik işlemlerin kolaylaştırılmasına ve gereksiz ödeme trafiğinin önlenmesine yardımcı olur.

Mahsup İşleminin Tanımı ve Özellikleri

Mahsup, iki taraf arasındaki alacak ve borç ilişkilerinde, alacakların birbirine karşı kullanılması ve böylece borçların sona erdirilmesi işlemidir. Genellikle, her iki tarafın birbirine karşı eşit miktarda borcu varsa, bu borçlar mahsup yoluyla otomatik olarak düşürülür.

Mahsup İşleminin Temel Koşulları

  1. Karşılıklılık: Mahsup işlemi için tarafların birbirlerine karşı alacaklı ve borçlu olmaları gerekir.

  2. Eşdeğerlilik: Tarafların birbirlerine olan borçları, mahsup edilebilmeleri için eşit veya denk olmalıdır.

  3. Vadesizlik: Genellikle mahsup işlemi için borçların vadesinin gelmiş olması gerekir.

Mahsup Türleri

Mahsup, çeşitli durumlara ve hukuki şartlara göre farklılık gösterir:

  • Karşılıklı Mahsup: Her iki tarafın birbirine karşı eşit miktarda borcu varsa, bu borçlar karşılıklı olarak sonlandırılır.

  • Tek Taraflı Mahsup: Bir taraf, diğer tarafa olan borcunu, diğer tarafın kendisine olan borcu ile mahsup edebilir. Bu, diğer tarafın rızasına gerek kalmadan yapılabilir.

  • Hükmi Mahsup: Mahkeme kararı ile yapılan mahsup işlemidir.

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, mahsup işlemleri konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Büro, aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Hukuki Danışmanlık: Mahsup işlemleri hakkında detaylı bilgi ve danışmanlık sağlamak.

  • Anlaşmazlık Çözümleme: Mahsup işlemlerinde çıkabilecek anlaşmazlıkların çözümünde profesyonel destek sunmak.

  • Sözleşme Hazırlama ve İnceleme: Mahsup şartlarını içeren sözleşmelerin hazırlanması ve incelenmesi.

Bu büro, müvekkillerinin mahsup işlemlerini hızlı ve etkili bir şekilde yöneterek, olası hukuki sorunları minimize etmeye odaklanır.


Mahsup, karşılıklı borçların pratik ve etkili bir şekilde kapatılmasını sağlayan önemli bir hukuki mekanizmadır. Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu gibi uzman hukuk büroları, bu alandaki işlemleri başarıyla yöneterek, müvekkillerinin hukuki haklarını koruma altına alır. Mahsup işlemleri, hukuki danışmanlık ve tecrübe gerektiren karmaşık süreçler olabilir, bu nedenle bu tür işlemlerde uzman bir avukatın rehberliği büyük önem taşır.

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page