top of page

Nitelikli Dolandırıcılık Nedir?


Nitelikli Dolandırıcılık: Tanımı, Türleri

Dolandırıcılık suçları, hem bireylerin hem de kurumların mali sağlığını tehdit eden ciddi suçlardandır. Bu suçların içinde özellikle "nitelikli dolandırıcılık", daha büyük cezai sonuçlar doğuran ve daha karmaşık yapıları olan bir kategoridir. Bu makalede, nitelikli dolandırıcılığın ne olduğu, çeşitleri ve Eyüpoğlu & Işıkgör Hukuk Bürosu'nun bu konuda sunduğu hukuki çözümler ele alınacaktır.

Nitelikli Dolandırıcılık Nedir?

Nitelikli dolandırıcılık, dolandırıcılık suçunun belirli ağırlaştırıcı koşullar altında işlenmesi durumudur. Bu tür dolandırıcılık, genel dolandırıcılık suçundan daha ciddi yaptırımlara sahiptir ve aşağıdaki özellikleri taşır:

 • Yüksek Mali Değerler: Çok büyük miktarda maddi zararın meydana gelmesi.

 • Kurumsal Zararlar: Şirketler veya kamu kurumları gibi kuruluşların mali yapılarının hedef alınması.

 • Organize İşler: Suçun birden fazla kişi tarafından organize bir şekilde işlenmesi.

 • Gelişmiş Yöntemler: Yüksek düzeyde planlama ve gelişmiş dolandırıcılık tekniklerinin kullanılması.

Dolandırıcılığın Türleri

Nitelikli dolandırıcılık birçok farklı şekilde gerçekleşebilir. İşte en yaygın türleri:

 • Kredi Dolandırıcılığı: Sahte belgelerle kredi almak.

 • Emlak Dolandırıcılığı: Tapu veya kira kontratı gibi belgelerle ilgili dolandırıcılıklar.

 • Sigorta Dolandırıcılığı: Sigorta şirketlerini aldatarak haksız kazanç sağlama.

 • İnternet Dolandırıcılığı: Online platformlar üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıklar.

Avukatlık ve Hukuk Bürosu Rolü

Dolandırıcılık suçları, özellikle nitelikli dolandırıcılık durumlarında, avukatlar ve hukuk büroları mağdurların haklarını korumak, suçluların yargı önüne çıkarılmasını sağlamak ve maddi kayıpların tazmin edilmesi süreçlerini yönetmekle sorumludur.

Eyüpoğlu & Işıkgör Hukuk Bürosu Çözümleri

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, nitelikli dolandırıcılık konusunda geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır:

 • Hukuki Danışmanlık: Müvekkillerine dolandırıcılık risklerini değerlendirme ve bu tür suçların önlenmesi için stratejiler geliştirme konusunda rehberlik eder.

 • Dava Takibi ve Temsil: Dolandırıcılık mağdurlarını temsil ederek, suçluların adalet karşısına çıkarılmasını ve maddi zararların tazminini sağlar.

 • Kurumsal Eğitim ve Seminerler: Kurumları dolandırıcılık tehditleri ve korunma yöntemleri hakkında bilgilendirir.

 • Suç Önleme Stratejileri: Kurumların iç kontrol ve denetim sistemlerini güçlendirerek, dolandırıcılık suçlarının önlenmesine yardımcı olur.


Nitelikli dolandırıcılık, derin mali ve hukuki sonuçlara yol açabilir. Eyüpoğlu & Işıkgör Hukuk Bürosu'nun bu alandaki uzmanlığı, hem bireylerin hem de kurumların bu tür suçlara karşı korunmasında önemli bir role sahiptir. Dolandırıcılıkla mücadelede profesyonel hukuki destek, mağdurların haklarının korunmasını ve adaletin yerine getirilmesini sağlar.

0 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page