top of page

Ortaklığın Giderilmesi Davası Nedir ?Ortaklığın Giderilmesi Davası, birden fazla kişinin birlikte mülkiyet hakkına sahip olduğu bir taşınmaz veya taşınır mal üzerindeki ortaklığın sonlandırılması amacıyla açılan hukuki bir işlemdir. Bu tür bir dava, genellikle miras yoluyla ortak mülkiyetin oluştuğu durumlarda ya da ortak yatırım amacıyla alınan mallarda ortaklar arasında anlaşmazlık yaşandığında gündeme gelir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Neden Gereklidir?

Ortaklığın giderilmesi, paydaşlar arasında malın kullanımı, yönetimi veya satışından elde edilecek gelirin paylaşımı konularında anlaşmazlık yaşandığında ihtiyaç duyulan bir süreçtir. Özellikle miras yoluyla intikal eden gayrimenkullerde, ortakların mal üzerinde farklı planları ve ihtiyaçları olabilir. Kimi zaman bir ortak mülkün satılmasını isterken, diğer ortaklar mülkü korumak isteyebilir. Bu tür durumlarda, ortaklığın adil bir şekilde giderilmesi için mahkemeye başvurulabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasının Süreci

1. Dava Açılması: Ortaklardan biri veya birkaçı, ortaklığın giderilmesi talebiyle mahkemeye başvurur. Bu aşamada, davanın hangi mahkemede açılacağı, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olacaktır.

2. Tebligat ve Savunma: Dava açıldıktan sonra, diğer ortaklara dava tebligatı yapılır ve savunma yapmaları için süre verilir.

3. Duruşma ve Delil Sunma: Mahkeme, davanın görüşüleceği duruşma tarihini belirler. Duruşmada taraflar veya avukatları hazır bulunarak, iddia ve savunmalarını sunar, gerekirse delillerini mahkemeye iletirler.

4. Karar: Mahkeme, sunulan delil ve belgeler ışığında bir karar verir. Bu karar, genellikle malın paylaşımı, satışı veya bir ortağın diğerlerinin payını satın alması şeklinde olabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Yolları

- Satış ve Paylaşım: En sık rastlanan yöntem, malın satılması ve elde edilen gelirin ortaklar arasında payları oranında dağıtılmasıdır.

- Taksim: Eğer mal bölünebilir bir nitelikteyse, mahkeme malın fiziksel olarak bölünerek ortaklara dağıtılmasına karar verebilir.

- Adjudication: Bir ortağın, diğer ortakların hisselerini değer üzerinden satın alması ve böylece mülkiyetin tek bir kişiye geçmesi yöntemidir.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

- Dava açmadan önce ortaklar arasında bir uzlaşma sağlanmaya çalışılmalıdır.

- Davanın açılabilmesi için tüm ortakların rızasının aranmaması, herhangi bir ortağın tek başına dava açma hakkına sahip olması.

- Davanın sonucu olarak malın satışı gerçekleşirse, satış işlemleri mahkeme gözetiminde yapılır.

- Ortaklığın giderilmesi sürecinde, mülkün değerinin doğru bir şekilde tespit edilmesi için ekspertiz raporu alınması önemlidir.

Ortaklığın giderilmesi davası, özellikle birden fazla kişinin mülkiyet hakkına sahip olduğu durumlarda mülk üzerindeki anlaşmazlıkları çözümlemek için etkili bir yoldur. Ancak, bu süreç uzun ve maliyetli olabilir, bu nedenle dava yoluna başvurmadan önce ortaklar arasında müzakere ve uzlaşma yollarının araştırılması tavsiye edilir.

7 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page