top of page

Reddi Miras Nasıl Yapılır?


Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Miras hukuku, özellikle vefat eden kişinin borçları ve yükümlülükleri varsa, karmaşık hale gelebilir. Bu gibi durumlarda, mirasçılar mirası reddedebilirler. Reddi miras, miras bırakanın ardında bıraktığı varlık ve borçların tamamından feragat etmek anlamına gelir. Bu işlem, mirasın kabul edilmesinden kaynaklanabilecek olumsuz sonuçlardan kaçınmak için yapılır.

Reddi Miras İşleminin Yapılma Nedenleri

Reddi miras işlemi genellikle aşağıdaki durumlarda gerçekleştirilir:

 • Miras bırakanın borçlarının, miras kalan varlıklardan fazla olması.

 • Miras konusu mülkün yönetimi ile ilgili zorluklar ve potansiyel hukuki sorunlar.

 • Aile içi anlaşmazlıklar veya mirasın bölünmesiyle ilgili endişeler.

Reddi Miras Nasıl Yapılır?

Reddi miras işlemi, belirli hukuki adımları takip eder ve sürecin doğru şekilde yönetilmesi gerekir:

 1. Ölüm Belgesinin Alınması: İlk adım, miras bırakanın ölüm belgesini temin etmektir.

 2. Süre Kısıtlaması: Mirasın reddi için yasal olarak belirlenen süre içerisinde (genellikle vefat tarihinden itibaren 3 ay içinde) işlemin gerçekleştirilmesi gerekir.

 3. Notere Başvuru: Reddi miras işlemini resmi olarak yapmak için mirasçının bir notere başvurması ve reddi miras beyanında bulunması şarttır.

 4. Reddi Miras Beyannamesi: Noterde, mirasçı tarafından imzalanacak bir reddi miras beyannamesi hazırlanır.

 5. Mahkeme Onayı: Bazı durumlarda, özellikle reşit olmayanlar veya kısıtlı kişiler adına yapılan reddi miras işlemleri için mahkeme onayı gerekebilir.

 6. Tescil İşlemleri: Reddi miras işlemi sonrasında, ilgili sicillere mirasın reddedildiği işlenir.

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, miras hukuku alanında derin uzmanlığa sahiptir. Büro, müvekkillerine aşağıdaki konularda yardımcı olmaktadır:

 • Reddi Miras Danışmanlığı: Mirasın reddi sürecinde hukuki danışmanlık ve rehberlik sağlamak.

 • Hukuki İşlemlerin Yürütülmesi: Reddi miras beyannamesinin hazırlanması ve noter işlemlerinin koordinasyonu.

 • Mahkeme Süreçlerinin Yönetimi: Reşit olmayanlar veya kısıtlı kişiler adına reddi miras işlemleri için gerekli mahkeme süreçlerinin yönetilmesi.

Bu hukuk bürosu, mirasın reddi sürecinde karşılaşılabilecek her türlü zorluğu yönetmek ve müvekkillerinin hukuki haklarını korumak için gerekli tüm desteği sağlar.


Reddi miras, miras bırakanın borçlarını veya potansiyel yükümlülüklerini üstlenmek istemeyen mirasçılar için önemli bir seçenektir. Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu gibi tecrübeli hukuk büroları, bu sürecin yasal çerçevede ve mümkün olan en sorunsuz şekilde yönetilmesini sağlayarak, müvekkillerinin menfaatlerini koruma altına alır. Reddi miras süreci, uygun hukuki rehberlikle doğru bir şekilde yönetildiğinde, mirasçılar için finansal ve duygusal açıdan büyük bir rahatlama sağlayabilir.

3 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page