top of page

Sosyal Medyada Hakaret Suçu ve CezasıSosyal Medyada Hakaret Suçu ve Cezası

 

Olayın Genel Değerlendirmesi

 

Günümüzde artan sosyal medyada kişi yoğunluğu ile artık hakaret söylemlerinin de bir o hızla arttığını gözlemlemekteyiz. İnsanlar artık birbirlerinin yüzlerine karşı söyleyemedikleri hakaretleri sosyal medya aracılığı ile rahatça beyan edebilmektedir. Bazı durumlarda ise bir kişinin gündeme düşmesi ile linç etme politikasıyla hareket edilerek toplu hakaretler gerçekleşebilmektedir. Hakaret edilen kişi yanlış yapsa ve sevilmese dahi hakaret etmek yanlıştır. Ve Türk Ceza Kanunu’nun 125. Maddesi gereği birine hakaret eden kişinin cezai sorumluluğu vardır. Bu hakaretin nasıl bir yol izlenerek yapıldığı önemsizdir. Sözlü veya yazılı yapılabilmektedir. İnsanların hakaretin suç olduğunu bilerek hakkını araması gerekir. Böylelikle hakaret eden kişiye şikâyette bulunması ile fail cezai yaptırım alır. Aynı zamanda hakarete mahsur kalınması ile tazminat davası açılabilir.

 

Hakaret Suçunun Unsurları;

İlk olarak somut olayda incelememiz gereken hakaretin varlığıdır. Çünkü yapılan sert eleştiri niteliğindeki cümlelerin hakaret suçu olarak nitelendirilmesi yanlış olur hakaret suçunu oluşturmaz. Türk Ceza Kanunu’na göre hakaret; soyut ve genel nitelikteki söz ve davranışlar ile kişilerin değersizleştirilmesi rencide edilmesi; kişiliklerine karşı soyut anlamda saldırıda bulunulmasıdır. Kanunumuz bu hüküm ile kişilerin özsaygısını ve şerefini korumakta ve hükmün ihlal edilmesi ile kişileri cezai yaptırım ile güvence altına almaktadır.

Hakaret suçunun gerçekleşmesi için mağdurun yüzüne karşı gerçekleşmesi şart değildir. Mağdurun olmadığı bir yerde 3 kişinin hakareti bilmesi ile de suç oluşmaktadır. Aynı zamanda sosyal medyada mail, mesaj veya herhangi bir gönderi ile yapılması halinde hakaret suçu yüzüne karşı işlenmiş sayılmaktadır.

Hakaret suçu şikâyete bağlı bir suçtur. Takibinin yapılabilmesi için mağdurun savcılığa şikâyet dilekçesi vermesi gerekir. Aynı zamanda cezai sorumluluğun yanında tazminat davası da açılabilir.

Zamanaşımı Süresi: Zaman aşımı süresi hakaret suçu için elzemdir. Zamanaşımı süresi geçtikten sonra şikâyet yapılamaz hakareti kabul etmiş olursunuz. Hakaret suçunda zamanaşımı süresi 6 aydır. Hakareti öğrendikten sonra 6 aylık savcılığa şikâyette bulunma süreniz vardır.


Sosyal Medyada Hakaret Suçunda İspat

Hakaret suçuna mahsur kalmanız halinde yargı organları sizden bunun ispatını isteyecektir. Şikâyette bulunan taraf ispatla yükümlüdür. Buna bağlı olarak sosyal medyada şikayetlerdeki en büyük deliliniz ekran görüntüsü olacaktır. Aynı zamanda kişinin gerçek profili olduğunu kanıtlamak amaçlı profildeki bilgilerini de almakta fayda vardır. Bunun yanı sıra tanık olarak bulacağınız kişiler de ispatlamanız için ek tercih olabilir. Ekran görüntüsü alamamış olmanız halinde delil olarak tanık öne sürebilirsiniz.

Sosyal Medyada Hakaret Suçunun Cezası

Sosyal Medyada hakaret suçunun cezai yaptırımı suçun özelliğine göre ayrılmaktadır. Bunlar 3 tanedir;

-Basit Şekilde Hakaret Suçu

-Nitelikli Hakaret Suçu

-Alenen İşlenen Hakaret Suçu

Basit bir şekilde devlet memuru olmayan kişilere karşı işlenen hakaret suçlarının cezası 3 aydan yıla kadardır veya adli para cezasıdır. Dikkat edilmesi gereken diğer bir husus aleni olarak işlenmemiş olmasıdır. Aleni olarak işlenmiş olmasını aşağıda anlatacağım. Mahkeme faile, hapis cezası ile adli para cezasını bir arada veremez. Hâkim somut olayın özelliklerine göre verdiği cezayı gerekçeli olarak belirtmek durumundadır. Sosyal medyada bu ceza doğrudan kimsenin görmediği ama size ulaşan mesajlarda verilebilmektedir. Bu e-mail olabilir, instagramdan twitterdan doğrudan mesajlardan olabilir. Bir gönderi şeklinde başkalarının da gördüğü hakaret suçunun cezası alenen işlenen hakaret suçunun cezasına göre belirlenmektedir.  

Suçun nitelikli halle hakaret suçunun cezası 1 yıldan 2 yıla kadar hapis cezasıdır. Nitelikli halinde adli para cezası yer almamaktadır. Suçun nitelikli halini hakaretin kamu görevlisine karşı olması ile oluşmaktadır. Kamu görevlisine hakaret icra ettiği görev sebebi ile yapılması gerekir. Örneğin akrabaları ile yaşadığı bir sorundan dolayı kamu görevlisine hakaret ediliyor. Hakaretin nedeni akrabalık ilişkisinden kaynaklanıyor. Bu durumda hakaret suçunun nitelikli hali oluşmamaktadır. Aynı zamanda kamu veya özel sağlım kurum ve kuruluşlarında çalışan sağlık personellerine yapılan hakaretlerde ceza yarı oranında artırılmaktadır. Aynı zamanda sağlık personellerine işlemesi halinde hükmolunan hapis cezaları ertelenmez.


Suçun Aleni Halinde İşlenmesiyle Verilecek Ceza (Sosyal Medyada Hakaret Suçunun Genellikle Görülen Ceza Usulü)

Suçun aleni olarak işlenmesi mağdura karşı yapılan hakareti belirli olmayan kişilerinde görmesi ile oluşur. Sosyal medyada herhangi bir gönderi ile edilen hakaret suçunda o hakareti kimlerin göreceğinin sayısı belli değildir. Buna bağlı olarak sosyal medyada insanların göreceği şekilde birine hakaret etmek aleni halde işlenen hakaret suçunu oluşturmaktadır. Bu hallerde hakaret suçuna verilecek ceza oranı 1/6 oranında artırılır. Bu suç birçok farklı sosyal mecrada işlenmekte ve kovuşturulması yapılmamaktadır. Özellikle son zamanlarda karşılaştığımız tanınmış kişilerin birçok hakaretle linç edilmektedir. Twiter ve twich platformlarında bu çok sık yaşanmaktadır. Buna izin vermemek önüne geçmek adına bu suçların şikâyeti yapılmalıdır. Unutmayınız ki hakaret suçu şikâyete bağlı bir suç olması gereği sizin savcılığa olan şikayetinize bağlıdır. Şikayetiniz ile hakareti yapan kişi 3 ay ile 2 yıl verilecek hapis cezasına 1/6 oranında ek hapis cezası yapılarak hapis cezası veya adli para cezasına çarptırılır. Aynı zamanda cezai yaptırımın yanında hakaret eden kişiye karşı manevi tazminat davası da açılabilirmektedir.

 

 

 

 

 

 

 


15 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page