top of page

Tahliye Taahhütnamesi


Tahliye Taahhütnamesi: Tanımı, Hazırlanışı ve Şartları

Kira sözleşmelerinde sıklıkla karşılaşılan ve kira ilişkisinin sonlandırılması süreçlerinde önemli bir role sahip olan tahliye taahhütnamesi, hem kiracılar hem de mülk sahipleri için hayati bir belgedir. Bu makalede, tahliye taahhütnamesinin ne olduğunu, nasıl hazırlandığını ve hangi şartlara sahip olması gerektiğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nun bu konuda sunduğu hizmetlerden bahsedeceğiz.

Tahliye Taahhütnamesi Nedir?

Tanım ve Kullanım Alanları

 • Tanım: Tahliye taahhütnamesi, kiracının belirli bir tarihte kiralanmış olan mülkü boşaltacağına dair yazılı bir taahhütname olarak tanımlanabilir.

 • Kullanım: Genellikle, kira sözleşmeleri sırasında ya da sözleşme yenilenirken, mülk sahipleri tarafından güvence altına alınan bir belgedir.

Tahliye Taahhütnamesi Nasıl Yapılır?

Hazırlama Süreci ve Gerekli Bilgiler

 • Hazırlayan Taraf: Genellikle mülk sahibi veya onun avukatı tarafından hazırlanır.

 • İçermesi Gerekenler: Belge; kiracının adı soyadı, kimlik bilgileri, mülkün adresi, tahliye tarihi ve imza gibi temel bilgileri içermelidir.

Noter Onayı

 • Onayın Önemi: Tahliye taahhütnamesinin yasal geçerlilik kazanması için noter onayı gereklidir.

 • Noter İşlemi: Belgenin her iki taraf tarafından da kabul edildiği ve imzalandığı bir noter huzurunda gerçekleştirilir.

Tahliye Taahhütnamesinin Şartları Nelerdir?

Yasal Uygunluk ve Geçerlilik

 • Tarih Şartı: Belgede net bir tahliye tarihi belirtilmelidir.

 • Tarafların Rızası: Her iki tarafın da belgeye açık rızası olmalı ve bu rıza belge üzerinde açıkça ifade edilmelidir.

 • Şeffaflık: Taahhütnamenin şartları, her iki taraf için de adil ve şeffaf olmalıdır.

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu'nun Tahliye Taahhütnamesi Hizmetleri

Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, mülk sahipleri ve kiracılar arasında tahliye taahhütnamesi konusunda uzman hukuki destek sağlar. Büronun bu alandaki hizmetleri şunları içerir:

 • Hukuki Danışmanlık: Kiracılar ve mülk sahiplerine tahliye taahhütnamesinin hukuki boyutları hakkında danışmanlık yapar.

 • Belge Hazırlama ve İnceleme: Tahliye taahhütnamesinin yasal gerekliliklere uygun olarak hazırlanmasını sağlar ve tarafların haklarını koruyacak şekilde incelemeler yapar.

 • Noter İşlemleri: Tahliye taahhütnamesinin noter huzurunda imzalanması sürecinde müvekkilleri temsil eder.


Tahliye taahhütnamesi, kira ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde sonlandırılmasını sağlamak için kritik bir öneme sahiptir. Eyüpoğlu & Işıkgör Avukatlık ve Hukuk Bürosu, bu süreçte mülk sahipleri ve kiracılara yönelik kapsamlı hizmetler sunarak, her iki tarafın da haklarının korunmasına yardımcı olur ve yasal süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesini sağlar.

2 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page