top of page

Yapay Zekâ Hukukumuza Nasıl uyarlanabilir?Yapay Zekâ Hukukumuza Nasıl uyarlanabilir?


Yapay zekâ hukukumuza nasıl uyarlanabilir sorusunun cevabını bilebilmek için yapay zekanın ne olduğunu, kullanım alanlarının neler olduğunu, hangi ülkelerde hangi amaçlar ile kullanıldığını bilmemiz gereklidir. Yapay Zekâ uygulamalarını incelediğimiz ülkemizde de bu uygulamaların yapılması gerektiğini göreceğiz. Değişime ayak uydurmamızın zorunlu olduğu bu teknoloji devrinde gelişmelerin geresinde kalamayız.


Yapay Zekâ Nedir:

Yapay zekâ bir robotun veya bir bilgisayarın canlı varlıklar gibi düşünebilmesi için geliştiren sistemlerin bütünüdür. Mantıksal ve yorumsal düşünce tarzlarına robotların sahip olabileceğini ifade etmektedir.


Yapay Zekanın Diğer Ülkelerde Hukuk Alanında Kullanımı:

Yapay zekanın en iyi örneğini şu an Çin’de görmekteyiz. Yapılan çalışmalarla kamera sisteminin beyni olan Yapay Zekâ suç işleme potansiyeli olan vatandaşları belirliyor ve o kişilerinin takibini yapıyor. Kameraların her cadde her sokağa yerleştirilmesi sebebiyle büyük oranda her tarafı görebiliyor. Vatandaşları davranışlarına göre puanlıyor, işlediği suçlarda ceza da yazıyor. Böyle bir yapay zekâ sistemi sayesinde suç orasında büyük bir oranda düşüş görülmüştür. Diğer taraftan yapay zekanın diğer bir uygulamasını İngiltere’de görmekteyiz. İngiltere de Çin’den farklı olarak yargılama alanında kullanılmaktadır. İngiltere’de geliştirilen algoritma kullanılarak yapay zekâ hâkim görevi görmüştür. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin verdiği kararlarla yüzde yemiş dokuz oranında aynı kararları vermiştir. Bu uygulamaların geliştirilmesi için yapılan çalışmalarda yeni amaç avukat mesleğinin de icra edilmesini sağlamaktır. Ve geliştirilen algoritmanın kendi hukuklarına dahil edilmesi ile yargı işlemlerini hızlandırmaya çalışılmaktadır. Ve bunun gibi birçok yapay zekâ uygulamalarının hukuk alanında uygulandığını görmekteyiz.


Yapay Zekanın Hukukumuza Uyarlanması:

Yapay zekâ hukukumuza nasıl uyarlanabilir? Şu an ülkemizde yapay zekâ uygulamalarında birçok çalışma yapılmaktadır. Lakin bu çalışmaları hukuk alanında uygulanmasını görememekteyiz. Ülkemizde mahkemelerde görülen davalar Adalet Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre ortalama 2 yıl süre içinde karara bağlandığını görmekteyiz. Yargımızın bu yavaş karar vermesine en uygun çözüm İngiltere’de uygulanan hakimlik mesleğinin icrası alanında kullanılan yapay zekâ örneğidir. Yapay zekanın algoritması geliştirilerek hakimlerin hata payı ortadan kalkacak ve yargımız hız kazanacaktır. Uyuşmazlıklar hızlı bir şekilde sonuca bağlanabilecektir.


Yapay zekanın diğer bir uygulaması suç oranını düşürmek için kullanılabilir. Zaten yargının hızlanması ile suç oranında belirgin bir düşüş olacağı kanaatindeyim. Lakin sadece bununla sınırlı kalmak yeterli olmaz. Sosyal mecralarda işlenen suçlardan dolayı birçok şikâyet ve davaya rastlamaktayız. Yapay zekanın geliştirilen algoritması ile bunun önüne geçilebilir, şikayetlerin ve davaların direk yapay zekanın süzgecinden geçmesi ile sorunlar kolaylıkla halledilebilir. Bu ve benzeri birçok uygulama yargı organlarını rahatlatmak amacıyla kullanılabilir.

Yapay zekanın hukukumuza uyarlanabilmesi için yukarda örnekler verdik. Peki aslı sormamız gereken soru ise biz bu teknolojiye sahip miyiz? Evet sahibiz hatta tıp alanında ülkemizde uygulamaları yapılmaktadır. Ancak hukuk alanında da yapılmasına teşvik edilmesi ve bu konu hakkında çalışmaların artık somut hale getirilmesi gerekmektedir. Diğer yandan hukukçularımızın da yapay zekayı tanıması için çalışmalar yapılmalıdır. Üniversitelerde seçmeli veya zorunlu bir ders olarak verildiği taktirde yapay zekâ uygulamalarının hukukumuza uyarlanması daha kolaylaşacaktır. Üniversitelerde ders olarak verilmese dahi hukukçulara üniversite sonrası kurs kapsamında eğitimi verilebilir.

 

 

 

 


9 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page